Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum (DBFH) is een vereniging die de belangen behartigt van de dorpen Ferwert en Hegebeintum in de ruimste zin van het woord. Dorpsbelangen Ferwert- Hegebeintum heeft een lange historie: Voor 1953 waren in beide dorpen diverse verenigingen actief, die zich bezighielden met de dorpsbelangen en het organiseren van activiteiten. Deze verenigingen werden in 1953 samengevoegd in de PAFH (Plaatselijke Activiteiten Ferwert-Hegebeintum).

Op 17 maart 2017 is via de Algemene Ledenvergadering de naam Dorpsbelangen weer terug in de naam van de vereniging. Belangrijkste reden hiervoor is dat Dorpsbelangen zich -naast activiteiten- ook bezig houdt met andere belangrijke onderwerpen als: sport, verenigingsleven, cultuur, etc. Dus het onderwerp leefbaarheid in de ruimste zin van het woord. Uiteraard blijft het organiseren van activiteiten zeer belangrijk! Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum bestaat geheel uit vrijwilligers.

Brochure DBFH juni 2021
Brochure DBFH maart 2022

Publicatiebord:

DBFH beschikt over een publicatiebord dat is gelegen aan de Ljouwerterdyk, net buiten Ferwert (richting Marrum) Op deze locatie kunnen belangrijke activiteiten of zaken onder de aandacht worden gebracht van een breed publiek.

Organisaties en verenigingenuit Ferwert en Hegebeintum kunnen hier ook gebruik van maken. Er zijn een paar aandachtspunten:

  • Eigen vermeldingen van Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum gaan voor andere activiteiten.
  • Aanmeldingen via iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hierbij vermelden de tekst, naam en adres i.v.m. de factuur.
  • De tekst moet kort en bondig zijn i.v.m. beperkte ruimte op het publicatiebord. DBFH houdt het recht om de tekst in te korten.
  • Bij gelijktijdige evenementen geldt dat de eerste aanmelding wordt geplaatst.
  • Alleen mogelijk voor organisaties en verenigingen uit Ferwert en Hegebeintum.
  • Per vermelding wordt € 10 in rekening gebracht. Hier ontvangt u een factuur van.
publicatiebord1


Glasbak:

In het centrum van Ferwert (plantsoen Achter Brouwers) staat de glasbak. De opbrengst van deze glasbak komt ten goede aan DBFB en is voor ons een belangrijke bron van inkomsten. DBFH – en het milieu- stellen uw medewerking aan het inzamelen van glas daarom zeer op prijs!

glasbak
Speeltuin De Mûnestien:

Speeltuin De Mûnestien is gelegen in de Wildeboerstraat. De grond van de speeltuin is eigendom van de gemeente en die verzorgt ook het onderhoud in de speeltuin.
Speeltoestellen worden op veiligheid gecontroleerd door de gemeente en gebreken worden verholpen door de woningstichting (WNF) Mocht een toestel niet meer aan de veiligheidseisen voldoen dan wordt deze afgekeurd en verwijderd.

Bij eventuele vervanging van de speeltoestellen dragen 3 partijen hieraan bij: de gemeente, de woningstichting (WNF) en DBFH waarbij opgemerkt dat DBFH maar een klein percentage bijdraagt in de kosten. Het overgrote deel komt voor rekening van de gemeente en de Woningstichting.
DBFH heeft verder alleen een doorgeef functie m.b.t. de speeltuin: als inwoners constateren dat er gebreken zijn aan de speeltoestellen of dat er ander onderhoud moet worden gepleegd, kunnen zij dit melden aan DBFH. Wij geven het op onze beurt dan door aan de Woningstichting of gemeente en zij repareren de gebreken c.q. plegen het onderhoud.

De speeltuin is bedoeld voor de jeugd om er te spelen. Wij zouden het op prijs stellen dat we met ons allen de speeltuin schoon houden. Dit houd in dat afval in de afvalbak hoort en dat hondenpoep opgeruimd dient te worden.

Veel speelplezier toegewenst.

speeltuin

Vitale Waddenkust:

DBFH heeft ook zitting in het project Vitale Waddenkust. Dit is een samenwerkingsverband waar veelverenigingen van dorpsbelangen langs de Waddenkust bij zijn aangesloten met als doel: het bevorderen van de leefbaarheid in de regio onder het motto ‘Samen staan we sterk.’

Gezamenlijk versterken we de regio langs de Waddenkust. Voorbeelden van initiatieven in de regio zijn Eetcafé ‘Het Hoekje’ in Ferwert, Holwerd aan Zee, terpdorp achter de zeedijk (Blije), garnalenfabriekje (Moddergat), etc. DBFH is mede initiator in dit project. Door samenwerking ontstaat er een sterke gesprekspartner met bv. de provincie of gemeente.


U herkent DBFH aan het onderstaande logo: