Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Hegebuorren | Hoofdstraat

De Hogeburen was de Hoofdstraat van het dorp. Doordat in de 18e en 19e eeuw een grote nijverheid aanwezig was, was er veel aktiviteit en levendigheid. Er was een wagenmakerij, een gortmakerij, een smederij, een huisverver,een slachterij, een bakkerij en lakenkopers en kleermakers. Tot ongeveer 1800 was de dorpsbierbrouwerij er gevestigd wat nadien een jeneverstokerij werd. Per jaar werd ca 6000 liter jenever gestookt en werd de stokerij gecombineerd met een herberggedeelte met de welluidende naam “Het wapen van Parijs”. Even verder stond de toen beroemde grote herberg “Het wapen van Ferwerderadeel”, met stalruimte aan de achterzijde voor 40 tot 70 paarden. Het was toen het parkeerterrein van het dorp. Al in 1770 presenteerde de kastelein Geale Sytzes zich in de Leeuwarder Courant door hotelkamers aan te bieden: ”aan de Heeren en kooplieden om een goed logement te geven voor een civile prijs, recommandeert zig in een yders gunst Geale Sytzes“. Overigens hielden de 19e eeuwse herbergiers, wat wij nu een tweede tak zouden noemen, vaak hengsten ter dekking. Ook loofden zij altijd een prijs uit bij de jaarlijkse Ferwerter harddraverij in de maand mei, in de vorm van een zilveren zweep of tabakspot. Kruideniers en bakkers waren vooral op de Nieuwe Buren en veel schippers woonden aan de Haven, toen de Grote en de Kleine Wal genoemd. Het vervoer van goederen ging immers toen voornamelijk over water en Ferwert was bereikbaar via twee vaarten de dorpsvaart en de Burmaniavaart. 

Johannes van Dijk Januari 2017
Foto’s : collectie Soepboer en eigen foto’s .De belangrijkste bronnen: Pieter Duijff, Plaknamme Ferwert dec.2016 Friesch Dagblad./ Hinne Wagenaar, Liudger apostel fan ‘e Friezen? It Beaken 73./ G.J. de Lange en Paul.N. Noomen, Moederparochies en dochterparochies in Ferwerderadiel./ Verborgen verleden belicht./ Paul N. Noomen, De ontwikkeling van het parochiewezen in Oostergo De Vrije Fries 2014./ Herma M. van den Berg Noordelijk Oostergo Ferwerderadeel.