Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Bestuur - Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum

Als je ambassadeur van Ferwert en Hegebeintum wil zijn kun je dit uitdragen door een vlag te kopen en deze bij gelegenheden uit te steken. Kosten € 15,- per vlag.
Je kunt een vlag bestellen via  pDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Graag uw naam, adres en telefoonnummer achterlaten en de hoeveelheid aan te schaffen vlaggen van welk dorp.

Dorpsvlag Ferwert:
vlag Ferwert

De vlag van Ferwert is tweemaal in drieën gedeeld. De driedeling komt uit het wapen. De broeking is een knipoog naar de gemeentevlag, die de zeven sterren uit het gemeentewapen laat zien. Ferwerd mag zeker één ster uit die vlag voeren. Hij staat dan ook prominent in het midden van de broeking, geel op rood, om de centrumfunctie van het dorp in de gemeente te benadrukken (in de gemeentevlag staat de gele ster op blauw). De vlucht laat de andere kleuren uit het wapen zien, blauw en geel.

Wapen van Ferwert:

wapenFerwert

Het centrum van het dorp bestaat uit drie bebouwingsconcentraties, die een naam met ‘buur’ hadden: Hoge Buren, Kleine Buren en Nieuwe Buren. De buurtschap bij Foswert werd Kloosterburen genoemd.

De ontwerp is daarom gedeeld in drieën, ieder met een eigen kleur: blauw uit het wapen Herjuwsma / Van Burmania, rood uit het wapen Cammingha en goud voor de vruchtbare kleigrond, waaruit de terp is opgeworpen. De naam van het dorp was in de 9de eeuw Fatruwerde en Federwerde; in de 12de eeuw Federwerth en in de 14de eeuw Ferwerth. Het is een samenstelling tussen Feder en wert. Feder is mogelijk een persoonsnaam (Fatru of Fe(d)der) waarvan de grondbetekenis ‘vrede’ is. Wert slaat op de terp. Dus: Terp of Wierde van Fe(d)der.

Het dorp had enkele stinzen, die in de omgeving van het dorp stonden: ten zuiden van het dorp lag Herjuwsma op een hoge terp. De opvolgers van de Herjuwsma’s waren de Burmania’s. Ten noordoosten van het dorp lag de stins van de Cammingha’s. Deze adellijke families hebben hun sporen wel nagelaten in het dorp en de grietenij/gemeente Ferwerderadeel. Velen van hen waren grietman. Attributen uit hun wapens hadden een plaatsje in het wapen kunnen krijgen, maar ik heb me beperkt tot hun wapenkleuren en de kroon in het ontwerp duidt op deze adellijke families. Hij staat daarom ook over de deellijn heen. De kroon heeft nog een andere betekenis: Ferwerd was de zetel van het grietenij- c.q. gemeentebestuur. De kroon wil ook deze functie tot uitdrukking brengen.

Het rode kruis in de gouden terp verwijst naar het aloude klooster Foswert, dat ten zuiden van het dorp lag en in 1580 werd opgeheven. Het kruis staat ook voor de prachtige, monumentale kerk met zadeldaktoren. De kleur rood is het symbool van de liefde, dat uit moet gaan van het Christelijk geloof.

Voorts waren er veel garderniers rondom het dorp en natuurlijk de landbouwers, die graan, aardappelen, bieten, vlas enz. verbouwden op de vruchtbare kleigrond. De twee aardappelbloemen op het blauw en het rood willen de agrarische bedrijfstak  symboliseren.


Dorpsvlag Hegebeintum:

vlag Hegebeintum

In de vlag van Hegebeintum zien we gestileerd de terp en de kerk terug. De kleuren zijn ontleend aan het dorpswapen. de gaande leeuw is ontleend aan het wapen van Fryslân om het cultuurshistorisch belang van Hegebeintum aan te geven. Maar ook in het wapen van de familie Obreen, een van de laatste families die Harsta State in bezit hebben gehad, staat een leopard, gedeeld van goud en zilver op een rood veld. een leopard is een gaande, aanziende leeuw, zoals die ook in het oudste Friese wapen heeft gestaan en nog te zien is op het wapen van West Friesland. Deze leeuw verwijst dus ook naar de familie Obreen.


Wapen van Hegebeintum:
wapenHegebeintum

In goud een rode kerk met zadeldaktoren, gezien van de westkant, staande op een groene terp, in het schildhoofd vergezeld rechts van een ruit en links van een leeuw, beide van zwart. Het groen beladen met een gouden fibula, bestaande uit een rechthoekige kopplaat, een grote ronde knop als middengedeelte en een gelobde voet. Op de kopplaat twee, op de knop één en op de voet vijf halve bollen in reliëf.

Hegebeintum heeft de hoogste terp van Friesland, waarop een kerk met zadeltaktoren staat. In deze kerk hangen verscheidene rouwborden van diverse families, die op het nabijgelegen Harstastate hebben gewoond. In het wapen van dit dorp mogen de terp en de wijd en zijd bekende kerk niet ontbreken en evenmin belangrijke symbolen uit de wapens van de families en personen, die in deze kerk begraven liggen. Om ruimte te creëren voor de symbolen uit de familiewapens is er voor gekozen de westgevel van kerk en toren op een groene terp af te beelden. In de rechterhelft van het schildhoofd staat een zwarte ruit uit het wapen van de familie Van Nijsten en in de linkerhelft een zwarte leeuw uit het wapen van de familie De Schepper. De achtergrond van het dorpswapen, het goud, is ontleend aan de wapens Van Nijsten en De Schepper.

In de schilvoet staat de belangrijke terpvondst van Hegebeintum: de gouden fibula, een mantelspeld uit het begin van de 7de eeuw. Het is een topstuk in het Fries Museum, tevoorschijn gekomen bij de afgraving van de terp. Deze belangrijk vondst verdient een plaatsje in het dorpswapen en wel afgebeeld op terp, waaruit hij is opgegraven.