Samar in momint - 10 oktober 2015

10 oktober 2015 om 15:00 - Piet krijt in appeltsje fan Lies

12-10-2015

Foto makke troch Jan Hilverda

Samar in momint - 3 septimber 2015

3 september 2015 om 10:45 - Uitzicht op Ferwert vanaf de Molenlaan

03-09-2015

Samar in momint - 26 juni 2015

26 juni 2015 om 10:30 - Op de Stasjonsstrjitte sjoen...

26-06-2015

Samar in momint - 20 juni 2015

20 juni 2015 om 16:15 - Familie-uitje in de kaatskantine

30-06-2015

Samar in momint - 30 april 2015

30 april 2015 om 9:15 - Werk in uitvoering

30-04-2015