Nu voor de meeste mensen de zomervakantie achter de rug is, is het tijd voor een nieuwe vrijwilliger: Hillie Politiek komt deze keer als vrijwilliger aan het woord!

 HilliePolitiek

HILLIE POLITIEK

Naam: Hillie Politiek
Geboortedatum: 9 oktober 1967
Werk: secretaresse personeelszaken Interzorggroep
Hobby’s:
toneelspelen, zingen, wandelen, organiseren van diverse activiteiten en nog veel meer….

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is sinds mijn jeugd al een belangrijk onderdeel in mijn leven; als tiener in het bestuur én als scheidsrechter van de toen nog bestaande basketbalvereniging Viritim begonnen, met daarnaast volop actief in het jeugdwerk van de kerk. Vanaf 1994 heb ik, met onderbreking, 11 jaar in het bestuur van de toenmalige PAFH gezeten. In 2010 ben ik begonnen als diaken bij de Protestantse Gemeente hier in Ferwert. In 2014 heb ik de functie van scriba (secretaresse) op mij genomen en dit doe ik nu nog steeds, in ieder geval nog de komende vier jaar. Het geeft mij veel voldoening om samen met andere enthousiaste mensen iets te betekenen voor de ander, om mee te bouwen aan onze Protestantse Gemeente, maar ook het organiseren van activiteiten vindt ik enorm leuk om te doen.
Daarnaast zit ik in het bestuur van toneelvereniging Pro Rege Holwert, help mee met het organiseren van de kinderspelen voor het dorpsfeest en maak ik deel uit van de Sinterklaas-intochtcommissie. En onlangs ben ik in de werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ gestapt om vandaar uit mee te helpen om de dorpsvisie verder uit te ‘rollen’ en te concretiseren.

Inspiratie

Ik ben trots op de grote bereidwilligheid van de inwoners van onze beide dorpen. In het voorjaar mochten we vanuit de Protestantse Gemeente de musical ‘Op syk nei Judas’ neerzetten. Wat zijn wij ontzettend geholpen door veel dorpsbewoners op allerlei gebieden. In ieder geval ook door het meedoen van veel mensen, wat schept dat een saamhorigheid! Maar ook zo vaak een beroep op iemand gedaan, en nooit tevergeefs. Waar een klein dorp, heel groot in kan zijn! Dat geeft enorm veel inspiratie maar vooral ook binding. Dát is waar het uiteindelijk om gaat, het samen ‘knokken’ voor iets wat belangrijk is of kan zijn voor zowel de ontwikkeling van jou als persoon maar ook voor het dorp.


Daarnaast ben ik heel trots op de mensen die ook hart voor onze dorpen hebben en initiatieven ontwikkelen om niet genoegen te nemen met het feit, dat onze gemeente/dorpen als krimpregio worden aangeduid. Niet kijken naar onmogelijkheden maar juist naar mogelijkheden, gelegenheid geven om met elkaar in gesprek te gaan en zo te enthousiasmeren en te inspireren. Het is altijd zo gemakkelijk om vanaf de zijkant, vooral het negatieve te benoemen. Maar je kunt, mits je uiteraard hiertoe de mogelijkheden hebt, hierin zelf ook een steentje bijdragen.
Met z’n allen kunnen we heel veel en écht, het is ontzettend leuk om betrokken te zijn om de leefbaarheid van onze dorpen te behouden en/of te verbeteren, op welk gebied dit dan ook is.

Hoe kunnen inwoners jullie vinden?

Voor meer informatie over de Protestantse Gemeente kun je kijken op onze website www.pknferwert.nl