Fan fan: Janco Zeijlemaker

Ferwert Online sprak met Janco Zeijlemaker

 Interview Zeijlemaker Klein
 

Fan fan: Gerko Feenstra

Ferwert Online sprak met Gerko Feenstra

 Interview Feenstra Klein16508783 1711286518885308 2110793513616296134 n
 


Fan fan: Pyt Nauta

Ferwert Online sprak met Pyt Nauta
 
 Pyt1

Fan fan: Griet Heslinga-van der Meij

Ferwert Online sprak met Griet Heslinga-van der Meij
GrietHeslinga2
 

Fan fan: Douwe Hessel Brouwer

Ferwert Online bezocht Douwe Hessel Brouwer, “iismaster” bij de IJswegencentrale Oostergo en Rayonhoofd bij de Elfstedenvereniging van Rayon 20 Birdaard - van Bartlehiem tot Sybrandahûs - én uiteraard voorzitter van de Ferwerter Iisclub (opgericht in 1933)
DouweB2