Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

De Smederij te Ferwert

In het jaar 1905 kocht Folkert J. Broos een smederij aan de Hoofdstraat in Ferwerd van de erven Hamstra. De zaken gingen goed. Het was een tijd van verandering, rond 1900 kwamen de eerste auto’s door het dorp rijden. Voor het gewone volk was de fiets in opkomst. Bij de Onafhankelijksfeesten in 1913 waren er veel mensen met versierde fietsen in het dorp ener was een prijs voor de mooiste!Broos was ook begonnen met fietshandel en reparatie en verkocht ook naaimachines.

Een oude foto van de Hoofdstraat. Het gepleisterde huis links op de hoek was de smederij van Broos. Het huis rechts was de bakkerij van Meindert Tadema. (foto Soepboer collectie).

Een oude foto van de Hoofdstraat. Het gepleisterde huis links op de hoek was de smederij van Broos. Het huis rechts was de bakkerij van Meindert Tadema(foto Soepboer collectie).

Op het perceel land bezuiden de Geref. Kerk en ten oosten van de weg naar Hogebeintum, aan de straat richting het nieuwgebouwde station (later Stationsstraat) waren toen allerlei bouwactiviteiten. Tegenwoordig zou men het een uitbreidingsplan noemen.Folkert Broos zag allerlei zakelijke mogelijkheden en wilde uitbreiden. Hij bedacht een plan om niet ver van het station een huis met een machinewerkplaats te bouwen. Met zijn zwager werd een vennootschap opgericht, er werd geld geleend, en een architect in de arm genomen. In 1917 vond de aanbesteding plaats. In hetzelfde jaar werden huis en machinewerkplaats gebouwd voor 11865 guldens. Helaas liep het niet goed af want Broos kwam in financiële moeilijkheden. Reeds in 1919 verschenen advertenties in de Leeuwarder courant dat te Ferwerd een nieuw gebouwde smederij te koop was. Een jaar later werd de machinewerkplaats publiekelijk verkocht. Bij de finale verkoop op 16 december 1920 kocht Hendrik Koning, smidsknecht te Berlikum de machinewerkplaats voor 8000 gulden. In 1921 hield Broos boelgoed en verhuisde naar Leeuwarden. Het huis werd apart verkocht.Niet lang daarna overleed zijn vrouw en viel het gezin uitelkaar. Wat een tragisch einde!Later is het pand lang bewoond en gebruikt geweest door Ferwerter smeden. Eerstdoor de familie Sierksma en vanaf de zeventiger jaren door de familie Agema.

Een oude foto  van huis en bedrijfspand met de familie Broos ervoor.(part. collectie)

Bron: Johannes van Dijk, maart 2023

Een oude foto  van huis en bedrijfspand met de familie Broos ervoor.(part. collectie)