Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Achter Brouwers

De straat Achter Brouwers is genoemd naar de bierbrouwerij die in de zeventiende en achttiende eeuw aan de Hogeburen stond, later veranderd in een jeneverstokerij. In de negentiende eeuw behoorden een drietal huizen Achter Brouwers bij de stokerij. De brander, zoals de eigenaar van de stokerij vaak werd genoemd, hield er koeien en stalde er zijn rijtuig.

In de achttiende eeuw was een aantal huizen die Achter Brouwers meer richting Havenkant stonden, aantrekkelijk om te wonen. Vooral om de tuinen en hoven die er achter waren aangelegd. Was het Vrijhof altijd al in trek bij de gegoede stand, bij deze huizen was dat eind achttiende/begin negentiende eeuw ook het geval. Toen woonden hier de rijke families Looxma en Wijmstra.

Later in de negentiende eeuw veranderde dit en kwamen hier vooral gardeniers te wonen. Er werd een schuur gebouwd met drie woningen ervoor, waar in de tweede helft negentiende eeuw een akkerbouwer woonde, Klaas Joukes Roorda geheten. Op de hoek van Achter Brouwers/ Haven in het eerste huis aan de Havenkant woonde altijd een schoenmaker. Dan kwam in 1870 Klaas Pieters Tadema winkelier en bakker. Daarna volgde Siebe Siedzes Bosch een gardenier maar hij had er ook een winkel die in de regel door de vrouw geregeld werd. Hier wonen nu de families Link en Van der Meer.