Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Achter Brouwers 34

It Bakkershûs earder it Winkelmanshûs

Huisnummer in de eerste dorpsnummering: 117
Kadastraal nummer in 1832: A 461

In de achttiende eeuw had het huis, wat toen op de hoek van de Haven (nu Havenstraat) stond, een tweetal bewoners. Op de hoek woonde toen een “gemeen coopvrouw” (gemeen is gewoon) Doetje Hillen genaamd. Als naastligger wordt “de vaart ten oosten” genoemd. De vaart, later Haven genoemd, liep tot deze hoek en de turfschepen konden hier zo aanmeren en de twee bakkerijen die vroeger hier recht tegenover dit pand stonden, van turf voorzien. Naast Doetje Hillen woonde er in de achttiende eeuw vele jaren lang, een zekere Yde Jans die snikschipper van beroep was.

Rond het jaar 1795 komt het huis in handen van een man die zich koopman noemde: Pieter Botes geheten. Bij de naamsaanneming in 1811 nam hij de achternaam Tadema aan. Pieter Botes Tadema was op veel publieke verkopingen aanwezig en was dus ook “strijkgeldschrijver”.

Hij was naast koopman ook winkelier en had in dit huis zijn winkel.

Zijn zoon Klaas Pieters Tadema nam de winkel over maar werd in het jaar 1870 ook bakker van beroep genoemd.

Wanneer men dan de winkel binnenkwam werden aan de ene kant de kruidenierswaren verkocht en aan de andere kant het brood.

De enige dochter van Tadema, Maria, trouwde in 1893 met een broodbakker uit Marrum, Hendrik Link genaamd.

Hij was een zoon van Koenraad Link die in het jaar 1880 in Marrum een eigen bakkerij was begonnen. Het familiebedrijf bestaat dus honderdendertig jaar. In het jaar 1899 nam Hendrik Link de winkel en bakkerij over van zijn schoonvader Tadema, en zo is hier al meer dan honderdentien jaar Link’s Bakkerij gevestigd. Het assortiment kruidenierswaren was inmiddels uit de winkel verdwenen en men legde zich geheel toe op het bakken van brood, koek en banket. Er is veel verbouwd en geïnvesteerd in winkel en bakkerij, men sloot zich aan bij het “Echte Bakkersgilde” en er werden op vakwedstrijden vele prijzen gewonnen. Het is de enige overgebleven warme bakker van de acht bakkers die er na de tweede wereldoorlog nog waren in het dorp. In de loop der jaren vier generaties Link: Hendrik Link, Klaas Link, Hendrik Link en Klaas Link.