Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Wide Stege 2

It Bakkershûs

Huisnummer in de eerste  dorpsnummering: 20
Kadastraal nummer in 1832: A 539 huis en erf

Foto anno 2022

Dit pand heeft lange tijden, zeker tweehonderd jaar dienst gedaan als bakkerij. Het zal de oudste bakkerij van het dorp geweest zijn. In 1758 woonde er Marten Alberts, bakker van beroep. In 1783 omschreven als “een schoone sterke huizinge en zeedert langen tijd zeer neringrijke bakkerij staande in den dorpe Ferwerd op de Hooge Buren” genoemd. In 1811 wordt het omschreven als een huis met bakkerij bewoond door de weduwe van Geert Jans, Sytske Lykeles geheten die broodbakkersche van beroep is.

In het jaar 1837 werd het pand verkocht en als volgt beschreven:

“Een royale, net betimmerde en in deze eeuw nieuw gebouwde huizinge en welbeklante broodbakkerij, nr twintig bestaande uit een voorhuis, winkel, voorkamer, gang, achterkamer, bakhuis waarin twee ovens, grote kelder benevens uitmuntende zolder met beschoten dak over het hele gebouw met achter een ruime houten schuur voor berging van turf en hout voorts erf en aanbehoren staande aan de Voorstraat te Ferwerd”.

...werd uiteindelijk de bakkersknegt Sjoerd Hendriks de Walle eigenaar voor 3050 gulden.

Verkoper is de Weduwe Boersma en na een eerste bod van 2500 gulden werd uiteindelijk de bakkersknegt Sjoerd Hendriks de Walle eigenaar voor 3050 gulden. De hoge prijs geeft aan dat het welbeklante, goedlopende bakkerij moet zijn geweest. Sjoerd Hendriks de Walle is er meer dan veertig jaar broodbakker geweest. Zijn vrouw was Ytske Hogendijk. De familie woonde er met zoon, een bakkersknecht en dienstbode. Na zijn pensionering verhuisde De Walle naar het Vrijhof. Het pand heeft daarna altijd dienst gedaan als bakkerij tot 1957. De voorlaatste bakker heette de Roest. Hij werd opgevolgd door de gebroeders van der Molen die later verhuisden naar de Nije-buorren nummer 2.

Zij waren dus de laatste bakker daar want nadien in genoemd jaar 1957 vestigde Sybren de Boer hier zich als kapper. De familie de Boer had al negen jaar een kapperszaak recht tegenover dit pand gehad. Zij hebben van het huis op de hoek aan de Wide Stege een moderne kapsalon gemaakt. Hier konden toen de Ferwerder dames terecht die dan vaak, zoals in die tijd gebruikelijk was, “permanent lieten zetten”.

Het pand met de klokgevel aan de andere kant van de Wide Stege was een aantal jaren ervoor afgebrand en stond leeg. Later werden de muren afgebroken en wilde bodedienst de Ruiter er een loods neerzetten. De Boer maakte hier bezwaar tegen en met succes. Het terrein bleef leeg. Uiteindelijk kocht de Boer het terrein van Doekele Steensma en gebruikte het als parkeerplaats voor zijn auto. In het jaar 1981 verkocht de familie de Boer de kapperszaak met kapsalon. Door de koper werd uiteindelijk de kapperszaak niet voortgezet en is het huis sindsdien in gebruik als woonhuis. Het terrein aan de andere kant van de Wide Stege hoort er nog altijd bij.