Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Wide Stege 4

De Earmfâdwente

Huisnummer in de eerste dorpsnummering: 19
Kadastraal nummer in 1832: A 540 huis en erf

Dit huis was vroeger in bezit van de Armvoogdij. Naast het Armhuis en Armvoogdijhuisjes waren er ook Diaconiehuisjes die door vaak door weduwen of anderen die weinig of geen inkomsten hadden bewoond werden. De Armvoogdij van het dorp Ferwerd had in de negentiende eeuw vijftien huizen in bezit, de Diaconie van de Kerk was eigenaar van negen Diaconiehuizen alles ten behoeve van de armlastigen die toen “behoeftigen” genoemd werden en in grote getale aanwezig waren. De Armvoogdij zorgde dat men een weekgeld kreeg of verstrekking in “natura”, door het uitdelen van levensmiddelen. Halverwege de negentiende eeuw ontstond meer een centraal geregelde armenzorg met in ieder dorp een Armhuis en een Armbestuur dat volgens vastgestelde reglementen van de gemeenteraad moest werken.