Vereniging It Pleatselik NUT Ferwert – Hegebeintum zet zich in voor de bevordering van cultuur in de eigen omgeving. Deze doelstelling geven ze vorm door het organiseren van activiteiten tijdens het winterseizoen welke in het teken staan van cultuur, educatie en culinair. Denk hierbij aan culturele activiteiten in eigen dorp, lezingen, muziekavonden of samen een theatervoorstelling bezoeken. Deze activiteiten zijn niet alleen toegankelijk voor de eigen NUT leden, maar iedereen is van harte welkom, van jong tot oud.
Ieder winterseizoen organiseert het bestuur 4 tot 5 bijeenkomsten. Een vaste activiteit is de Jaarvergadering in oktober of november en de Nieuwjaarsbijeenkomst op de 1ste of 2de zondag in januari.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs!


Voor meer info, nieuws en bestuursleden zie: website Pleatslik Nut

nut