Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Speeltuin De Mûnestien

Speeltuin De Mûnestien is gelegen in de Wildeboerstraat. De grond van de speeltuin is eigendom van de gemeente en die verzorgt ook het onderhoud in de speeltuin.

Speeltoestellen worden op veiligheid gecontroleerd door de gemeente en gebreken worden verholpen door de woningstichting (WNF) Mocht een toestel niet meer aan de veiligheidseisen voldoen dan wordt deze afgekeurd en verwijderd.

Bij eventuele vervanging van de speeltoestellen dragen 3 partijen hieraan bij: de gemeente, de woningstichting (WNF) en DBFH waarbij opgemerkt dat DBFH maar een klein percentage bijdraagt in de kosten. Het overgrote deel komt voor rekening van de gemeente en de Woningstichting.
DBFH heeft verder alleen een doorgeef functie m.b.t. de speeltuin: als inwoners constateren dat er gebreken zijn aan de speeltoestellen of dat er ander onderhoud moet worden gepleegd, kunnen zij dit melden aan DBFH. Wij geven het op onze beurt dan door aan de Woningstichting of gemeente en zij repareren de gebreken c.q. plegen het onderhoud.

De speeltuin is bedoeld voor de jeugd om er te spelen. Wij zouden het op prijs stellen dat we met ons allen de speeltuin schoon houden. Dit houd in dat afval in de afvalbak hoort en dat hondenpoep opgeruimd dient te worden.

Veel speelplezier toegewenst.