Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Fan fan: Jetty Reitsma

Gepubliceerd op: 10 januari 2023

FerwertOnLine sprak met Jetty Reitsma 

Wow, wat is dit? Verrukt spring ik uit bed die vroege kerstochtend in 2012; de eerste welke wij in Ferwert doorbrachten. Verscholen ‘achter it rút’ keek en luisterde ik vol bewondering en plezier naar het groepje mensen dat voor ons huis op blaasinstrumenten kerstliederen ten gehore bracht. Het ontroerde mij, die klanken op de vroege en donkere ochtend door het verder nog stille dorp te horen schallen. Nu kijk ik elke kerst uit naar hun komst. Ik lig er eigenlijk al op te wachten. Van verre komen de eerste klanken me door het openstaande slaapkamerraam tegemoet om vervolgens weg te sterven en dan – vanuit het niets – op volle sterkte binnen te komen. Wat mooi! Ik was niet bekend met deze traditie van Excelsior  waarvan ik hoop dat ze nog lang in stand zal worden gehouden. Excelsior…….het muziekkorps is niet weg te denken uit ons dorp en viert in 2022/2023 haar 125-jarig jubileum. Tijd om een gesprekje aan te gaan met haar huidige voorzitter Jetty Reitsma.

Jetty jij bent geboren in Ferwert. Ben je ook een echte Fan fan Ferwert en Hegebeintum?

“Inderdaad” zegt Jetty “Ik ben geboren in 1981 en ben opgegroeid in Ferwert. Mijn ouders zijn Keimpe en Aafje; beiden actief betrokken bij het dorp en het bloed kruipt waar het niet gaan kan: ook ik toon graag mijn betrokkenheid bij het dorp. Zo ben ik een van de dorpsgidsen en vrijwilliger in het bezoekerscentrum van Hegebeintum. In mijn  beleving wordt er heel veel gedaan en georganiseerd in beide dorpen. Toen ik wegging uit Ferwert was er lang niet zoveel te beleven”.

“Voor mijn studie en werk ben ik tijdelijk woonachtig geweest in Leeuwarden. De stad is leuk maar het is geen dorp. Daar is de betrokkenheid toch groter. Toen ik dan ook een vaste baan kreeg aangeboden bij Installatiebedrijf Vellema in Hallum kon het niet anders dan dat ik terug zou keren naar Ferwert. Ik woon inmiddels in een van de nieuwe woningen aan de Gerbrandastrjitte en ik ben blij en trots dat ik dat mijn thuis mag noemen. Ik heb het er prima naar mijn zin”.

Jetty, je zit hier als voorzitter van Excelsior. Wat wil je met de lezers delen?

“Ik was al vroeg betrokken bij de muziek. Zowel mijn heit, pake, ooms, neven en nichten speelden bij Excelsior. Mijn heit mag zich inmiddels het oudste lid noemen met zijn 60 jaren lidmaatschap! Er was dan ook geen twijfel aan wat ik wou doen. Als zesjarig meisje ben ik begonnen met het spelen op de cornet en via de bugel ben ik uiteindelijk beland op de bariton. Dat doe ik inmiddels al meer dan 25 jaar.” Ik ben een leek op het gebied van (koper)muziek dus Jetty legt me geduldig uit dat een brassband alléén uit koperblazers bestaat; bij een fanfare een saxofoon wordt toegevoegd en bij een harmonie ook zilverwerk  zoals een dwarsfluit. De bariton bevindt zich op het podium rechts vooraan op de voorste rij. Superblij zijn ze bij Excelsior met hun jonge dirigent Gijs die het gezelschap in 2018 kwam versterken. Elke maandagavond wordt er in het Anker geoefend. Ik ben blij verrast als ik in mijn mailbox een spontane uitnodiging van Jetty ontvang om de eerste repetitie van het nieuwe jaar bij te wonen. Ik sluip naar binnen – om niet te storen – en al zittend op de trap geniet ik een ruim half uur van de muziek. Gijs dirigeert het korps ditmaal naar ‘gecultiveerd spelen’ zoals hij het zelf noemt. Hij legt de lat hoog maar het resultaat is er dan ook naar. Ik zie en hoor wel dat het hard werken is voor allemaal maar ze hebben ook duidelijk plezier.

Excelsior heeft momenteel 25 actieve leden van in en om Ferwert. Dat waren er in het verleden wel meer. Ook hier is een terugloop merkbaar maar Excelsior zou Excelsior niet zijn als ze er met zijn allen niet het beste van zouden maken; bij concoursen eindigen ze nog steevast in de hogere regionen van hun divisie! Jetty overhandigt me een zwart-wit foto van rond 1948 waarop het korps staat afgebeeld. Wieger Zijlstra en Johannes van Dijk hebben geholpen de namen van de afgebeelde personen te achterhalen. Jammer genoeg zijn ze niet van iedereen bekend. 

JettyReitsma5

Een van de mooiste herinneringen die Jetty aan het spelen bij Excelsior heeft, is het optreden in Litouwen. “Onze toenmalig dirigent Piet Visser heeft ervoor gezorgd dat wij in Litouwen mochten opkomen in een groot stadion volgepakt met enthousiaste mensen. Wat een indrukwekkende belevenis was dat!”.

Afgelopen jaar heeft Excelsior voor het eerst gespeeld op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade dat eens in de vier jaar wordt gehouden. “Daar hadden we nog nooit aan meegedaan. Het wordt mooi aangekondigd; volle zalen. Wij kwamen uit in de tweede divisie en zaten – na het lange instuderen van het stuk, de lange voorbereiding en de reis zelf – te spelen in een zaal voor zo’n tien aanwezigen, inclusief de jury. Ondanks dat we een leuk weekeinde hebben gehad, doe je het daar uiteindelijk niet voor.” Jetty toont me een kopie van een krantenartikel uit 1900; de eerste vermelding die ze van Excelsior hebben kunnen achterhalen. Voor de liefhebber is het volledige krantenartikel bijgevoegd. Het stuk verhaalt over een optreden in Joure waarbij het aantal bezoekers werd begroot op 7.000 aanwezigen. Een onwaarschijnlijk hoog aantal belangstellenden blijkt wel.

JettyReitsma3

Ik vertel Jetty hoe mooi ik het vind dat Excelsior op kerstochtend in het dorp speelt. “Heb je niet meegekregen dat op kerstavond 2022 een groepje muzikanten dat kerstliederen ten gehore bracht, is beschoten…….met een luchtbuks notabene!” “Nee!?” verbaasd trek ik mijn wenkbrauwen op “Dat meen je niet”. “Gelukkig is het in Ferwert nooit zó ver gekomen” lacht Jetty. “We doen het ook zeer graag. De traditie is ontstaan in de jaren ’60 van de vorige eeuw. We splitsen ons op in twee groepen en gaan dan door het dorp heen. Daarna lekker met zijn allen ontbijten. Dat wordt volledig voor ons verzorgd door de kerk. Zo bijzonder dankbaar zijn wij daarvoor”. En wat klonk vanuit de kerktoren het kwartet prachtig na de kerstnachtdienst op kerstavond. Het geluid werd ver gedragen in de stille mistige nacht.

JettyReitsma2

De van oorsprong christelijke muziekvereniging koestert een warme band met de kerk in het dorp, vandaar dat een speciale dienst niet mag ontbreken in het jubileumjaar. Op zondag 15 januari aanstaande vindt die dankdienst vanaf 16:00 uur plaats in de Liudger kerk in Ferwert. Laten we onze waardering uitspreken en in volle getale deze dankdienst, bijwonen zodat Jetty en consorten – net als hun voorgangers van de foto’s en krantenartikelen – zelf weer kunnen ervaren hoe mooi het is om voor veel publiek op te treden. 

In juli 2023 zal de verjaardagsuitvoering in de vorm van een PROM-concert plaats vinden en ook andere uitvoeringen staan op het programma. Houd de aankondigingen van Excelsior in de gaten op excelsiorferwert.nl, Facebook, Instagram en andere social media!

Binnenkort verschijnt op FOL weer een gesprekje met een dorpsgenoot.

Ineke