zipDownload hier de logo's van Fan fan Ferwert en Hegebeintum
fanfanferwert
Historische dorpsgezichten, fraaie kerktorens, de eindeloze zeedijk, de hoogste terp van Nederland en Waddenzee Werelderfgoed binnen handbereik. In Ferwert en Hegebeintum creëren al deze elementen een prachtige ‘hoarizon’. Op de fiets of te voet is het in en rondom de dorpen flink genieten van de frisse lucht, de ruimte en de vele vogels en andere dieren die je onderweg tegenkomt. Wie op de zeedijk de zilte zeelucht diep inademt, weet het: Ferwerters en Beintumers zijn terecht fan van hun dorpen. Het gevoel van mienskip zit hier stevig verankerd in de harten van inwoners en ondernemers.

Fan fan Ferwert en Hegebeintum
Bij de ontwikkeling van het logo voor ‘Fan fan Ferwert & Hegebeintum’ is gekozen voor een logo dat primair bestaat uit karakteristieke beelden uit de dorpen. Het logo is het nieuwe, gezamenlijke gezicht van de beide dorpen. Een gezicht dat enkele mooie elementen uit de dorpen laat zien: de historische kerktorens, beschermde dorpsgezichten en de hoogste terp van Nederland. Met als ondersteunend element het buitendijks gebied met de vele vogelsoorten die je hier aantreft.

Ferwerters en Beintumers gevraagd
Wat karakteriseert je woonomgeving en de mensen uit je dorp? Dit is via een enquête aan de inwoners van Ferwert en Hegebeintum gevraagd en heeft geleid tot een indrukwekkende lijst met kernwaarden. Waarden die aangeven wat het wonen en werken in Ferwert en Hegebeintum zo bijzonder maakt. En waarom mensen hier zo graag blijven wonen en werken. Een aantal kernwaarden viel op:
Rust
Ruimte
Natuur
Mienskip
Historie
Meiinoar
Noflik
Fier
Hoogste terp

Kleurgebruik
Het logo is zwart-wit.

Ferwert en Hegebeintum op de kaart
Inwoners en ondernemers willen Ferwert en Hegebeintum op de kaart zetten. Het accent ligt op interactie en het opbouwen van relaties. We hopen dat Fans van Ferwert en Hegebeintum via de favoriete communicatiekanalen als de website ferwertonline.nl, Facebook en Instagram hun aanstekelijke enthousiasme over op andere inwoners, ondernemers, (dag)toeristen en nieuwe inwoner overbrengen.

In mei 2014 is de website van Ferwert Online in de lucht gegaan.
Ferwert en Hegebeintum waren de enigste dorpen in de omgeving die nog geen dorpswebsite hadden. Trudy Bouma en Jacoba van der Meer – Wierda, beiden woonachtig in Ferwert, liepen al langer met de gedachten rond om daarom een dorpswebsite op te zetten. De beide dames zijn aan de slag gegaan en de website is operationeel geworden. Het doel van de site is om Ferwert en Hegebeintum voor dorpsbewoners en bezoekers op een zo breed mogelijke manier te promoten en onder de aandacht te brengen.

Op de site staan wetenswaardigheden in de breedste zin van het woord over Ferwert en Hegebeintum. Daarnaast kunnen bezoekers zien wat er allemaal in Ferwert en Hegebeintum te vinden is aan verenigingen, bedrijven en instellingen etc. O.a. activiteiten, nieuws, foto’s, actualiteiten en nog meer onderwerpen die spelen in onze dorpen kunnen, geheel kosteloos, op de website worden geplaatst. Dit kan worden aangeleverd via ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook heeft de website een eigen Facebook pagina.


De website is als particulier initiatief van start gegaan in 2014 en werd sinds die tijd door de twee oprichtsters vrijwillig beheert. In maart 2017 is de Plaatselijke Activiteiten Commissie Ferwert-Hegebeintum (PAFH) overgegaan in Dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum (DBFH). Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum is in gesprek gegaan met Ferwert Online. Zij wilden graag hun rubriek op de website Ferwert Online zodat er geen twee dorpswebsites hoefden te komen. Ook wilden zij graag via onze website gaan communiceren met de dorpsbewoners, ook omdat er steeds meer via de sociale media word gecommuniceerd en Ferwert Online al een grote naamsbekendheid had. Beide partijen zijn hier mee akkoord gegaan en dit heeft geresulteerd dat Ferwert Online in oktober 2017 is ondergebracht bij Dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum.

In november 2017 heeft mede oprichtster Jacoba van der Meer-Wierda besloten, in goed overleg, te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor Ferwert Online. Trudy Bouma beheerde vanaf 2017 de site alleen. Sinds 2022 is er een redactielid toegevoegd, Annagreet Hofman-Miedema. Samen vormen zij de redactie van Ferwert Online

Veel leesplezier toegewenst.

Trudy en Annagreet

voorstellen1 Klein voorstellen2 Klein voorstellen3 Klein

Disclaimer >>

Een bezoek aan Noard-Fryslân Bûtendyks is een “must”
Een bezoek aan Noard-Fryslân Bûtendyks is een must voor iedereen die een keer in dit deel van Fryslân komt. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt achter de zeedijk één van Europa`s grootste kwelders: Noard-Fryslân Bûtendyks. Hier beheert It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, haar meest uitgestrekte kweldergebied. Rust, weidsheid en de ruige natuur staan hier op één. Het natuurgebied is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en maar liefst ruim 4200 hectare groot. Ontdek het zelf en geniet van de groene zomerpolders, kleurrijke kwelders en de slikkige slikvelden.

Wandelen, maar ook vrij struinen
De wandelroutes zijn het gehele jaar opengesteld, denk wel om het vee dat hier graast tussen 1 april en 15 oktober (graag 25 meter afstand houden). Honden zijn hier niet toegestaan. Houd tijdens het broedseizoen rekening met de vogels. Blijf vooral op de paden en maak alleen gebruik van de gemarkeerde wandelroutes.
Buiten het broedseizoen mag er buiten de paden “gestruind” worden en dat is uniek. Pas wel op dat je niet vast komt te zitten in het slik! Klik hier voor de actuele wandelroutes: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/gebiedskaart/ En wil je een keer met It Fryske Gea het gebied verkennen, kijk dan bij het activiteitenprogramma. (https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/activiteiten/)

Op de rand van de Waddenzee
De randen van de Waddenzee zijn voor planten en dieren van levensbelang. Daarbij ligt Noard-Fryslân Bûtendyks heel strategisch op de trekroute van vogels. Door de rust en de enorme voedselrijkdom maken jaarlijks enorme aantallen vogels gebruik van deze ‘gouden rand’ van de Waddenzee. In het gebied komen 240 verschillende soorten vogels voor, maar de bonte strandloper, brandgans en wulp zie je het meest. Meer weten over de dieren en planten? Lees verder: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/over-dit-gebied/

Informatiecentrum
Ga je op pad in Noard-Fryslân Bûtendyks? Start dan je bezoek bij Kweldercentrum Noarderleech. Daar kun je op een leuke manier kennismaken met het natuurgebied. Het centrum informeert bezoekers over de natuur en historie van het Noord-Friese kustgebied. Centraal staan het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen. Het centrum is de plek waar kennis en verhalen uit de omgeving samenkomen. Even binnenkijken om buiten meer te zien, dat is het idee. Je bent van harte welkom: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/bezoekerscentrum/
FryskeGea1


Project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’
Een geleidelijke overgang van het zoete binnendijkse land naar de zoute Waddenzee; dat is het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ in een notendop. It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân werken samen binnen dit project. Met als doel, impuls geven aan de natuurontwikkeling, vismigratie, waterveiligheid, landbouw en recreatie in Noord-Fryslân. It Fryske Gea is binnen dit project verantwoordelijk voor de buitendijkse natuurmaatregelen in Noard-Fryslân Bûtendyks. Vanaf het nieuwe gemaal Vijfhuizen maken wij een zoet-zout overgang naar de Waddenzee. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de realisatie van het gemaal en de binnendijkse maatregelen. Het project is medio november 2018 klaar. Voor meer informatie: https://www.itfryskegea.nl/project/project-vijfhuizen-fan-swiet-nei-salt/

FryskeGea2

Wandelroutes

Door Noard-Fryslân Bûtendyks lopen drie gemarkeerde wandelroutes. Er is ook een digitale wandelfolder, die u kunt downloaden via deze link.