Fan fan Ferwert en Hegebeintum

zipDownload hier de logo's van Fan fan Ferwert en Hegebeintum
fanfanferwert
Historische dorpsgezichten, fraaie kerktorens, de eindeloze zeedijk, de hoogste terp van Nederland en Waddenzee Werelderfgoed binnen handbereik. In Ferwert en Hegebeintum creëren al deze elementen een prachtige ‘hoarizon’. Op de fiets of te voet is het in en rondom de dorpen flink genieten van de frisse lucht, de ruimte en de vele vogels en andere dieren die je onderweg tegenkomt. Wie op de zeedijk de zilte zeelucht diep inademt, weet het: Ferwerters en Beintumers zijn terecht fan van hun dorpen. Het gevoel van mienskip zit hier stevig verankerd in de harten van inwoners en ondernemers.

Fan fan Ferwert en Hegebeintum
Bij de ontwikkeling van het logo voor ‘Fan fan Ferwert & Hegebeintum’ is gekozen voor een logo dat primair bestaat uit karakteristieke beelden uit de dorpen. Het logo is het nieuwe, gezamenlijke gezicht van de beide dorpen. Een gezicht dat enkele mooie elementen uit de dorpen laat zien: de historische kerktorens, beschermde dorpsgezichten en de hoogste terp van Nederland. Met als ondersteunend element het buitendijks gebied met de vele vogelsoorten die je hier aantreft.

Ferwerters en Beintumers gevraagd
Wat karakteriseert je woonomgeving en de mensen uit je dorp? Dit is via een enquête aan de inwoners van Ferwert en Hegebeintum gevraagd en heeft geleid tot een indrukwekkende lijst met kernwaarden. Waarden die aangeven wat het wonen en werken in Ferwert en Hegebeintum zo bijzonder maakt. En waarom mensen hier zo graag blijven wonen en werken. Een aantal kernwaarden viel op:
Rust
Ruimte
Natuur
Mienskip
Historie
Meiinoar
Noflik
Fier
Hoogste terp

Kleurgebruik
Het logo is zwart-wit.

Ferwert en Hegebeintum op de kaart
Inwoners en ondernemers willen Ferwert en Hegebeintum op de kaart zetten. Het accent ligt op interactie en het opbouwen van relaties. We hopen dat Fans van Ferwert en Hegebeintum via de favoriete communicatiekanalen als de website ferwertonline.nl, Facebook en Instagram hun aanstekelijke enthousiasme over op andere inwoners, ondernemers, (dag)toeristen en nieuwe inwoner overbrengen.

Bezienswaardigheden in Ferwert en Hegebeintum

Gemme van Burmania:


Bij de ingang vanaf Ferwert vanaf Marrum, staat vlak voor woonzorgcentrum Foswert, het beeld van Gemme van Burmania. Deze edelman woonde rond 1550 in Herjuwsmastate te Ferwert.

Gemme van Burmania werd het symbool van 'de stânfries'. Een stânfries staat voor de standvastige Fries. Gemme weigerde te knielen voor Philips II in Brussel; want Friezen knielen volgens Gemme alleen voor God.


Kunstwerken bij de entree van Ferwert en Hegebeintum:


Na het vertrek van de firma Hoogland uit Ferwert, heeft de firma als afscheidscadeau de kunstwerken bij de entrees geschonken aan onze beide dorpen. De kunstwerken zijn gemaakt door Hans Jouta, u kunt hier lezen wat de betekenis van alle zes afzonderlijke werken is.

De kunstwerken zijn gemaakt van cortenstaal, wat een robuuste en stoere uitstaling geeft. Er staan 4 kunstwerken bij de entrees van Ferwert en 2 bij de entrees van Hegebeintum. Beide dorpen zijn blij met deze bijzondere kunstwerken. Het is zeker de moeite waard om alle zes de kunstwerken te bezoeken zodat u met eigen ogen kunt zien wat het resultaat is geworden.

hoogland4 Klein


Monumint fan ‘e tiid:

Dit monument is gemaakt door Hans Jouta, naar een idee van Pyt Nauta. De onderkant stelt een terpvorm voor, die is bedekt met tegels. Op de tegels staan namen en geboortedata van diegenen die hun steentje hebben bijgedragen aan de tot standkoming van het monument. Hierboven staat een boog in de vorm van de ramen van de kerken; de kerken hebben veel betekend voor de geschiedenis van zowel Ferwert als Hegebeintum. Door de boog vliegen vier roeken, deze vogels staan symbool voor de inwoners die door de jaren hier komen, hier wonen en weer weg gaan door dood of door vertrek.


Vrijhof:


In het centrum van het dorp vindt u het plein het Vrijhof. Dit plein was van oorsprong het bezit van de kerk van Ferwert. Het is een voorhof van de kerk en werd vaak gebruikt voor activiteiten die niet met de kerk te maken hadden.

Het plein is aan drie kanten bebouwd. Er staan een aantal fraaie monumentale panden aan; de Poartewente, de Polysjewente, It Skuonmakkershûs, het voormalige pastoorshuis en 't Winkeltsje. Aan de linkerkant staat de pastorie (voormalig pastoorshuis). Aan de rechterkant was een woning voor priesters, het Praebendariushuis. In de 18de eeuw werd de pastorie het Grietenijhuis (gemeentehuis) van Ferwerderadeel en fungeerde ook als Rechthuis. Er woonden diverse vooraanstaande inwoners aan het plein, waaronder de chirurgijn en de notaris.

Jan Alberda (secretaris van de gemeente Ferwerderadeel en advocaat bij het Hof van Friesland) heeft aan het Vrijhof gewoond en ook letterkundige Eeltsje Boates Folkertsma. Gerard Heymans werd in een pand aan het Vrijhof geboren, hij is later hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen geworden.

  

Op het Vrijhof staat het oorlogsmonument 'As it nedich is'. Dit monument is gemaakt door Jan van Luijn. Voor veel inwoners was en is het plein ook het beeld van de laatste tocht naar het kerkhof, de poort leidt naar de kerk en het kerkhof.

Meer informatie over het Vrijhof vindt u hier.


Wardiaan:

Ook staat in het dorp een beeld van de Wardiaan. Dit beeld is aangeboden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van voetbalvereniging Wardy. Dit beeld symboliseert de voetballers van Wardy. Voor meer info over deze vereniging kunt u kijken onder het kopje 'verenigingen'.

info

 

In mei 2014 is de website van Ferwert Online in de lucht gegaan.
Ferwert en Hegebeintum waren de enigste dorpen in de omgeving die nog geen dorpswebsite hadden. Trudy Bouma en Jacoba van der Meer – Wierda, beiden woonachtig in Ferwert, liepen al langer met de gedachten rond om daarom een dorpswebsite op te zetten. De beide dames zijn aan de slag gegaan en de website is operationeel geworden. Het doel van de site is om Ferwert en Hegebeintum voor dorpsbewoners en bezoekers op een zo breed mogelijke manier te promoten en onder de aandacht te brengen.

Op de site staan wetenswaardigheden in de breedste zin van het woord over Ferwert en Hegebeintum. Daarnaast kunnen bezoekers zien wat er allemaal in Ferwert en Hegebeintum te vinden is aan verenigingen, bedrijven en instellingen etc. O.a. activiteiten, nieuws, foto’s, actualiteiten en nog meer onderwerpen die spelen in onze dorpen kunnen, geheel kosteloos, op de website worden geplaatst. Dit kan worden aangeleverd via ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook heeft de website een eigen Facebook pagina.


De website is als particulier initiatief van start gegaan in 2014 en werd sinds die tijd door de twee oprichtsters vrijwillig beheert. In maart 2017 is de Plaatselijke Activiteiten Commissie Ferwert-Hegebeintum (PAFH) overgegaan in Dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum (DBFH). Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum is in gesprek gegaan met Ferwert Online. Zij wilden graag hun rubriek op de website Ferwert Online zodat er geen twee dorpswebsites hoefden te komen. Ook wilden zij graag via onze website gaan communiceren met de dorpsbewoners, ook omdat er steeds meer via de sociale media word gecommuniceerd en Ferwert Online al een grote naamsbekendheid had. Beide partijen zijn hier mee akkoord gegaan en dit heeft geresulteerd dat Ferwert Online in oktober 2017 is ondergebracht bij Dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum.

In november 2017 heeft mede oprichtster Jacoba van der Meer-Wierda besloten, in goed overleg, te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor Ferwert Online. Trudy Bouma beheert vanaf nu de site alleen.

Veel leesplezier toegewenst.

Trudy Bouma
November 2017

Disclaimer >>

Omgeving Ferwert en Hegebeintum

Een bezoek aan Noard-Fryslân Bûtendyks is een “must”
Een bezoek aan Noard-Fryslân Bûtendyks is een must voor iedereen die een keer in dit deel van Fryslân komt. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt achter de zeedijk één van Europa`s grootste kwelders: Noard-Fryslân Bûtendyks. Hier beheert It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, haar meest uitgestrekte kweldergebied. Rust, weidsheid en de ruige natuur staan hier op één. Het natuurgebied is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en maar liefst ruim 4200 hectare groot. Ontdek het zelf en geniet van de groene zomerpolders, kleurrijke kwelders en de slikkige slikvelden.

Wandelen, maar ook vrij struinen
De wandelroutes zijn het gehele jaar opengesteld, denk wel om het vee dat hier graast tussen 1 april en 15 oktober (graag 25 meter afstand houden). Honden zijn hier niet toegestaan. Houd tijdens het broedseizoen rekening met de vogels. Blijf vooral op de paden en maak alleen gebruik van de gemarkeerde wandelroutes.
Buiten het broedseizoen mag er buiten de paden “gestruind” worden en dat is uniek. Pas wel op dat je niet vast komt te zitten in het slik! Klik hier voor de actuele wandelroutes: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/gebiedskaart/ En wil je een keer met It Fryske Gea het gebied verkennen, kijk dan bij het activiteitenprogramma. (https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/activiteiten/)

Op de rand van de Waddenzee
De randen van de Waddenzee zijn voor planten en dieren van levensbelang. Daarbij ligt Noard-Fryslân Bûtendyks heel strategisch op de trekroute van vogels. Door de rust en de enorme voedselrijkdom maken jaarlijks enorme aantallen vogels gebruik van deze ‘gouden rand’ van de Waddenzee. In het gebied komen 240 verschillende soorten vogels voor, maar de bonte strandloper, brandgans en wulp zie je het meest. Meer weten over de dieren en planten? Lees verder: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/over-dit-gebied/

Informatiecentrum
Ga je op pad in Noard-Fryslân Bûtendyks? Start dan je bezoek bij Kweldercentrum Noarderleech. Daar kun je op een leuke manier kennismaken met het natuurgebied. Het centrum informeert bezoekers over de natuur en historie van het Noord-Friese kustgebied. Centraal staan het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen. Het centrum is de plek waar kennis en verhalen uit de omgeving samenkomen. Even binnenkijken om buiten meer te zien, dat is het idee. Je bent van harte welkom: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/bezoekerscentrum/
FryskeGea1


Project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’
Een geleidelijke overgang van het zoete binnendijkse land naar de zoute Waddenzee; dat is het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ in een notendop. It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân werken samen binnen dit project. Met als doel, impuls geven aan de natuurontwikkeling, vismigratie, waterveiligheid, landbouw en recreatie in Noord-Fryslân. It Fryske Gea is binnen dit project verantwoordelijk voor de buitendijkse natuurmaatregelen in Noard-Fryslân Bûtendyks. Vanaf het nieuwe gemaal Vijfhuizen maken wij een zoet-zout overgang naar de Waddenzee. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de realisatie van het gemaal en de binnendijkse maatregelen. Het project is medio november 2018 klaar. Voor meer informatie: https://www.itfryskegea.nl/project/project-vijfhuizen-fan-swiet-nei-salt/

FryskeGea2

Wandelroutes

Door Noard-Fryslân Bûtendyks lopen drie gemarkeerde wandelroutes. Er is ook een digitale wandelfolder, die u kunt downloaden via deze link.