Ballenactie vv Wardy

Beste Ferwerters, het huidige seizoen is afgelopen, Wardy kan vooruitkijken naar volgend seizoen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want er zijn nog veel zorgen over de financiële gevolgen van het coronavirus en alle maatregelen voor vv Wardy.
Daarom hebben ze een leuke actie op touw gezet: ze organiseren een ballenactie! Je kan een bal doneren aan de jeugdafdeling.

Iedereen die vv Wardy een warm hart toedraagt kan meedoen. Via de actielink kun je een bal doneren aan vv Wardy. Zo willen ze er samen voor zorgen dat de bal straks gewoon weer kan rollen bij vv Wardy. Want als het balletje straks weer rolt, komt de rest ook wel weer!

Doneer een bal:
Klik op onderstaande link om een bal te doneren
www.actielink.nl/vvwardy 
Bedankt voor je hulp!

DOM 2.0

Na het succes van de DOM 1.0 in de gemeente Dongeradeel, zijn 21 nieuwe dorpen gekozen om deel te nemen aan het project Dorpsontwikkelingsmaatschappij 2.0 (afgekort DOM 2.0). DOM 2.0 is een initiatief van Agenda Netwerk Noordoost (ANNO), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Noardeast-Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Ook Ferwert-Hegebeintum is in 2018 door de jury gekozen om deel te nemen aan DOM 2.0, nadat wij onze leefbaarheidsinitiatieven uit onze dorpsvisie aan de jury hebben gepresenteerd. De focus voor onze DOM ligt op de initiatieven ten aanzien van wonen en woonomgeving (zie blz. 18 e.v. van onze dorpsvisie).

Onze DOM bestaat uit een groep enthousiaste en ondernemende dorpsbewoners. De dorpsbewoners komen regelmatig bij elkaar, samen met andere DOM's, in zogeheten ‘regiotafels’. Hierin zijn de dorpen, de gemeentelijke dorpencoördinatoren, leden van de projectorganisatie en zo nodig partners en inhoudsdeskundigen vertegenwoordigd.De DOM’s bezoeken elkaar periodiek, om elkaar te inspireren en verder op weg te helpen.

Als gevolg van Corona zijn de regiotafels niet meer bijeen gekomen. Wel zijn onlangs diverse video's opgenomen door het projectteam, met als doel om de DOM's in deze tijden verder te helpen. In één van deze video's in onze inwoonster Froukje Grijpstra aan het woord, waarbij de rol van het Wetterskip Fryslan nader wordt belicht.Vanaf september 2020 zal DOM Ferwert-Hegebeintum haar overleg met diverse partijen vervolgen over de plannen met betrekking tot het thema "wonen en woonomgeving".

Fan fan Ferwert en Hegebeintum stickers

Laat zien dat jij Fan bent fan Ferwert-Hegebeintum en haal de gratis sticker op bij Brandsma Offset Ferwerd, Hoofdstraat 35. De sticker is verwijderbaar en aan de binnenzijde van ramen te bevestigen.

Fan fan Ferwert en Hegebeintum

Historische dorpsgezichten, fraaie kerktorens, de eindeloze zeedijk, de hoogste terp van Nederland en Waddenzee Werelderfgoed binnen handbereik. In Ferwert en Hegebeintum creëren al deze elementen een prachtige ‘hoarizon’. Op de fiets of te voet is het in en rondom de dorpen flink genieten van de frisse lucht, de ruimte en de vele vogels en andere dieren die je onderweg tegenkomt. Wie op de zeedijk de zilte zeelucht diep inademt, weet het: Ferwerters en Beintumers zijn terecht fan van hun dorpen. Het gevoel van mienskip zit hier stevig verankerd in de harten van inwoners en ondernemers.

Fan fan Ferwert en Hegebeintum
Bij de ontwikkeling van het logo voor ‘Fan fan Ferwert & Hegebeintum’ is gekozen voor een logo dat primair bestaat uit karakteristieke beelden uit de dorpen. Het logo is het nieuwe, gezamenlijke gezicht van de beide dorpen. Een gezicht dat enkele mooie elementen uit de dorpen laat zien: de historische kerktorens, beschermde dorpsgezichten en de hoogste terp van Nederland. Met als ondersteunend element het buitendijks gebied met de vele vogelsoorten die je hier aantreft.

Ferwerters en Beintumers gevraagd
Wat karakteriseert je woonomgeving en de mensen uit je dorp? Dit is via een enquête aan de inwoners van Ferwert en Hegebeintum gevraagd en heeft geleid tot een indrukwekkende lijst met kernwaarden. Waarden die aangeven wat het wonen en werken in Ferwert en Hegebeintum zo bijzonder maakt. En waarom mensen hier zo graag blijven wonen en werken. Een aantal kernwaarden viel op:
Rust
Ruimte
Natuur
Mienskip
Historie
Meiinoar
Noflik
Fier
Hoogste terp

Kleurgebruik
Het logo is zwart-wit.

Ferwert en Hegebeintum op de kaart
Inwoners en ondernemers willen Ferwert en Hegebeintum op de kaart zetten. Het accent ligt op interactie en het opbouwen van relaties. We hopen dat Fans van Ferwert en Hegebeintum via de favoriete communicatiekanalen als de website ferwertonline.nl, Facebook en Instagram hun aanstekelijke enthousiasme over op andere inwoners, ondernemers, (dag)toeristen en nieuwe inwoner overbrengen.