Gelukt! Starterswoningen in de Gerbrandastraat

Zoals bekend heeft dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) de afgelopen tijd actie ondernomen om een aantal starterwoningen te realiseren in Ferwert. De dorpsvisie die we met elkaar hebben ontwikkeld ligt hieraan ten grondslag.

Onder andere in overleg met de woningstichting Noord West Friesland is gezocht naar een locatie om starters de mogelijkheid te bieden om een nieuwbouwwoning te kopen. Vanuit dit constructieve overleg is het nu mogelijk in de Gerbrandastraat een viertal starters woningen te realiseren.
DBFH heeft met diverse aanbieders van woningen gesproken en er is gekozen voor een ontwikkelaar die een woning compleet kan aanbieden, zogenaamd turn key. Turn key wordt ook wel sleutelklaar genoemd.

Als de woning wordt opgeleverd, hoeft er in principe niets meer te gebeuren. Dit is vooral interessant voor starters aangezien een en ander ook in de hypotheek kan worden meegenomen!

DBFH is zeer content met het bereikte resultaat en verwacht dat binnen drie weken de vier woningen in de verkoop gaan.

Er is door jongeren uit Ferwert en omgeving aangegeven dat er behoefte is aan starters woningen en ook uit de enquête die DBFH heeft gehouden blijkt dat jongeren graag in Ferwert willen blijven/komen wonen. Binnenkort hopen ontwikkelaar Toeck uit Burgum en Kingma Vastgoed Makelaars u nader te informeren over de bouw en verkoop van deze prachtige starterswoningen.

Houd Ferwert Online en andere media in de gaten voor meer informatie.

Herdenkingsprogramma RTV-NOF beluisteren

Vorige week heeft op Ferwert Online een bericht gestaan over het herdenkingsprogramma 4 en 5 mei van RTV-NOF.
Verschillende mensen uit dorpen uit de gemeente vertellen in dit herdenkingsprogramma over hun herinneringen aan de oorlog. 
In Ferwert is er een gesprek opgenomen met Wieke Boersma-Buursma over haar herinneringen aan de gebeurtenissen op de boerderij aan de huidige Herjuwsmawei nummer 1. 

De uitzending is te openen via
.be" target="_blank" rel="noopener">deze link.


Vanaf 12.48 tot 19.03 ziet u het interview met mevrouw Boersma.

Leerlingen OBS Op 'e Trije in Ferwert toosten bij opening watertap op de gezondheid

Op maandag 11 mei werd door leerlingen van OBS Op ‘e Trije in Ferwert een watertappunt in gebruik genomen. Met dit tappunt zorgt de school voor een openlijk toegankelijke watervoorziening met een duurzaam karakter. Het waterpunt staat buiten het schoolplein, zodat het ook te gebruiken is voor bezoekers van de sportvoorzieningen, het speelplein en fietsers of wandelaars. Onder het toeziend oog van het team en lokale media brachten de kinderen een toost uit op hun gezondheid én die van hun dorp.

Gezonde school
Directeur Nico Woudwijk van OBS Op 'e Trije is trots op de watertap, een mooi pronkstuk op een vernieuwd schoolplein. "We zijn al een tijdje Gezonde School, waardoor we veel aandacht schenken aan gezond eten en drinken. Schoon drinkwater past hier natuurlijk prima bij. Veel kinderen spelen na schooltijd ook buiten, door het tappunt kunnen ze altijd vers drinkwater nemen.

De school in de omgeving
"Naast gezonde voeding vinden we het belangrijk dat kinderen leren om met een duurzame blik te kijken naar de wereld om hen heen" aldus Woudwijk. "Je kunt iedere keer een plastic flesje of bekertje pakken, maar je kunt ook een duurzame fles opnieuw vullen. Dat is ook de gedachte achter Join The Pipe, die deze tappunten hebben bedacht. Ons vernieuwde schoolplein nodigt sowieso uit tot lekker actief zijn. Dus door bewegen en gezond water te koppelen aan duurzaamheid kunnen we meerdere thema's met onze leerlingen bespreken."

Het watertappunt is overigens niet voor niets juist búiten het schoolplein geplaatst. Op deze manier wil de school graag een voorziening bieden voor de vele wandelaars en fietsers die de route langs de school weten te vinden. Nico Woudwijk: "Maar ook de bezoekers van de sportvoorzieningen zijn van harte welkom om een glaasje water te tappen. Een school heeft een bredere functie in een dorp, deze voorziening is één van de manieren waarop we dit kunnen laten zien."

Samenwerking
Door de hulp en steun van instanties zoals de GGD, Rabobank Noordoost Friesland en het Iepen Mienskipfuns heeft de school een succesvolle aanvraag kunnen doen. "Daar ben ik ook erg trots op, net als op de medewerking van lokale ondernemers. Zo heeft de Spar hier in Ferwert een steentje bijgedragen evenals Intext Creatieve Oplossingen om te voorzien in een eigen drinkfles voor alle leerlingen. Het is zo een voorziening van en voor Ferwert en omstreken geworden."

De opening van het watertappunt zorgde ervoor dat de school in de aanloop naar en tijdens de opening veel aandacht van lokale media kreeg. Zo was Nico live in de radiouitzending bij RTV NOF. Deze lokale omroep van Noordoost Fryslân heeft ook een videoreportage gemaakt van het openingsmoment. Daarnaast

Voor het eerst weer naar school
De opening op 11 mei was extra speciaal, omdat het óók de eerste keer sinds 16 maart was dat kinderen weer naar school gingen. Nico vertelt hierover: "Het was een onwerkelijke periode, maar ook de komende tijd zal het wennen zijn aan wat 'het nieuwe normaal' wordt genoemd. Het gaat toch allemaal anders dan normaal en we hebben natuurlijk niet alle kinderen tegelijk op school. We houden ons natuurlijk aan de richtlijnen, maar het blijven kinderen die soms troost nodig hebben of een knuffel geven omdat ze elkaar gemist hebben.

De toost die leerlingen op hun gezondheid en die van hun dorpsgenoten uitbrengen is daarom eentje vanuit de grond van het hart. Nico Woudwijk: "Wij als team verheugen ons er erg op om weer met de kinderen aan de slag te gaan, hopelijk ook zo snel mogelijk weer onder de omstandigheden die we kennen. Maar ook de kinderen zijn merkbaar blij elkaar en hun meesters en juffen weer te zien."

Aanvulling bevrijdingswandeling

Onderduik-meisje van Ferwert:
De herdenking en bevrijding van de 2e wereldoorlog is wat stilletjes aan ons voorbij gegaan. Hieronder een verhaal over een Joods meisje dat tijdens de oorlog zat ondergedoken in Ferwert. Een verhaal dat prima past bij de “bevrijdingswandeling” zoals die door DBFH is uitgezet in Ferwert.

Vele jaren zijn wij (Anneke en Aldert de Boer, Kleasterwei) mantelzorger geweest van een alleenstaande vrouw, woonachtig hier in Ferwert: Saapke van der Heide en zij was enigst kind van Wieger en Anne van der Heide. Dit gezin woonde ten tijde van de oorlog in “it Klaailân”. Toen Saapke haar moeder overleed en zij alleen kwam te staan, had ze hulp nodig op haar verdere levenspad.
Saapke had geen naaste familie meer toen ze kwam te overlijden en zo kwamen wij in het bezit van een doosje met familie-foto’s. En tussen al die oude kiekjes zaten er ook een aantal van een Joods meisje dat ondergedoken had gezeten in “it Klaailân” bij Wieger en Anne van der Heide. Wij wisten van dat “onderduik-meisje”; gedurende de oorlog in Ferwert ondergedoken onder de naam Truus Hofman.
De werkelijke naam van dit meisje was Edith Ginsberg en voor zover wij wisten was Edith gestorven.
Toen er begin van dit jaar veel aandacht was voor “de terugkeer van Joodse kinderen” werden we nieuwsgierig en hebben de oude kiekjes uit de oude doos gehaald. Op de achterkant van een aantal foto’s stond soms een naam en/of jaartal. Met die gegevens zijn we op zoek gegaan naar mogelijke familie; het werd een lastige maar ook interessante digitale zoektocht. Na veel “omzwervingen” kwamen we terecht in Sydney (Australië) bij Toni Rose Hecker en dat, zo bleek later was een dochter van Edith Ginsberg het Joodse onderduik-meisje van Ferwert. Via haar kwamen we in contact met Hermann Hecker en dat bleek de man van Edith te zijn.

In de eerste mail die wij ontvingen stond vermeld: “Edith is my wife and she is still alive”.
De zoektocht was voltooid, we hadden gevonden waar we naar op zoek waren! Sterker nog, we dachten dat Edith was overleden, maar dat bleek niet het geval!
Edith en Hermann Hecker wonen in Florida, USA. Hij is 92 jaar oud en zij is 88 jaar. Ze hebben twee kinderen, de genoemde dochter Toni Rose en een zoon, Arthur.

We hebben intussen al weer enkele maanden veelvuldig mailcontact met Hermann Hecker. De gezondheid van zijn vrouw Edith is “kwetsbaar”. Eén keer hebben we gebeld met Florida en een leuk gesprek gehad met Edith. Via de mails weten we intussen meer van dit Joodse onderduik-meisje. Ze heeft eerst in Amsterdam ondergedoken gezeten, is enkele malen ternauwernood ontsnapt aan deportatie, de grote stad ontvlucht en in Ferwert terecht gekomen. Haar ouders en broertje zaten ondergedoken in Limburg, maar zijn even voor het einde van de oorlog alsnog weggevoerd en hebben “Auschwitz” niet overleefd.

Na de oorlog is Edith als verpleegster werkzaam geweest in het leger van de nog te vormen staat Israël. Daar heeft ze haar man leren kennen en samen zijn ze naar de Verenigde Staten gegaan en zijn daar getrouwd.
Nu, 75 jaar later, wonen ze in Lake Worth, Florida en is er weer contact met Ferwert.

onderduiker
Het huis in “it Klaailân” waar Edith zat ondergedoken bij Wieger en Anne van der Heide. Het huis stond aan de Molenlaan, even voorbij de boerderij van de Boersma’s.

Een slimme vogel

Dat er op de sportvelden in Ferwert niet wordt gevoetbald blijkt wel.
Bij de renovatie van de kleedboxen zijn er ook ongeveer 40 zonnepanelen geplaatst op het platte dak. Voorgaande jaren was er in het voorjaar altijd bezoek van een "strânljip" (scholekster). Op het platte dak, tussen het grind zat vele jaren steevast een strânljip te broeden. Nu het grind is verwijderd en het dak grootdeels vol licht met zonne panelen, heeft de strânljip een andere plek gevonden: midden op het voetbalveld. Immers, zo heeft de slimme vogel gedacht, er wordt toch niet gevoetbald.
En nu maar hopen dat iedereen de vogel met rust laat en het nest eieren kan worden uitgebroed.
strânljip