30 november was de einddatum voor de vraagbundeling van glasvezel. Er is voldoende animo om glasvezel te gaan leggen in Ferwert.

Daarnaast is er contact is geweest met de gemeente over de herstructurering en glasvezel. Het glasvezel aanleggen gaat mee in de planning hiervan. Dit betekent dat de weg niet 2 keer open hoeft.
Dit betekent ook dat Ferwert eerder op de kalender komt om aangesloten te worden.

Wilt u ook een glasvezel aansluiting? Dit kan nog! Ook nog via de speciale links van het DBFH! Delta heeft aangegeven nu dat de glasvezel daadwerkelijk komt dat bewoners welke nu gewacht hebben om zich aan te melden dit alsnog kunnen doen.

Tot nu toe hebben 46 Ferwerters gebruik gemaakt van onze DBFH sponsorlink. Hier zijn wij als DBFH erg blij mee!

U kunt u nog aanmelden tot en met 31 december 2022! Meld u aan via:
http://www.dbfh.nl/delta of
http://www.dbfh.nl/caiway

Bron: DBFH

Het is zover! Op 1 december was het officiële startmoment betreffende de herinrichting Marrumerweg, Hoofdstraat en Elingawei.

Door middel van het onthullen van een projectbord is de herinrichting van Ferwert officieel van start gegaan. Het bord werd onthult door wethouder Aant Jelle Soepboer en Sjak Papma van de dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM)

De afgelopen jaren is het verkeer door het centrum van Ferwert veranderd. De bus rijdt niet meer door het dorp, maar eromheen. Ook het doorgaande verkeer hoeft niet meer door het dorp. De Marumerweg, Elingawei, Hoofdstraat, De Streek en Nije Buorren zijn aan onderhoud toe, ook wat de riolering betreft. Daarom is dit het moment om deze aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo wordt de leefomgeving en verkeersveiligheid verbeterd.


starthandeling1 Kleinstarthandeling2 Kleinstarthandeling3 Kleinstarthandeling4 KleinBron: DBFH

Geachte inwoner van Ferwert.

Hierbij nodigen we u uit voor de starthandeling van de Herinrichting Ferwert.

Deze vindt plaats op donderdag 1 december a.s. te Ferwert.

Wethouder Aant Jelle Soepboer zal de starthandeling verrichten.

Programma

15.00 uur: inloop in café ’t Hoekje (Hegebeintumerdyk 1, 9172 PH Ferwert)

15.30 uur: starthandeling door wethouder Soepboer (Marrumerweg).

Nieuwsbrief
Hieronder vindt u de nieuwsbrief over de werkzaamheden Herinrichting Ferwert.

Graag tot ziens op 1 december a.s.!

nieuwsbrief herinrichting1 Klein
nieuwsbrief herinrichting2 Klein


Bron: DBFH

Op Nationale Boomfeestdag stak wethouder Aant Jelle Soepboer bij openbare basisschool Op ‘e Trije in Ferwert de handen uit de mouwen om samen met leerlingen en gemeentewerken Noardeast-Fryslân bomen te planten. De wethouder heeft samen met de zusjes Jinte en Fenne Loos ook het vernieuwde schoolplein geopend. 

In Ferwert werden woensdagochtend fruitbomen en onder meer kastanje- en notenbomen geplant. Leerlingen van Op ’e Trije kregen in dat kader ook les over de waarde van bomen en groen in hun omgeving, educatie dus in bewustwording van ons ecosysteem, de hoeveelheid CO2 te verminderen door deze om te zetten in zuurstof. 

Niet onbelangrijk was natuurlijk dat zo de omgeving van de school mooier, groener, frisser en gezonder wordt. En dat de nu geplante bomen straks fruit en noten, oftewel energie leveren. Om dat duidelijk te maken, was er na de feestelijkheden op het plein alvast een appel voor alle leerlingen. In Ferwert werd tegelijk het schoolplein van Op ’e Trije opnieuw geopend. De school nam het afgelopen jaar met steun van onder het Iepen Mienskipsfûns het initiatief om het plein en de omgeving verder te vergroenen met onder meer ook al een groot stuk grond inzaaien met wildbloemmengsel.


Bron: Nieuwsbladnof.nl 

De bedoeling was om in oktober met het werk te beginnen. Helaas is dit niet gelukt. Wanneer gaan we dan wel beginnen? In het nieuwe jaar, meteen in januari. Dit heeft drie redenen: problemen met tijdige levering van bestratingsmateriaal, tekort aan personeel en het combineren met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

De nieuwe planning:

• Marrumerweg: 10 januari tot 24 april 2023
• Nije Buorren: 24 februari tot 7 april 2023
• De Streek: 26 maart tot 1 mei 2023
• Hoofdstraat: 17 april tot 21 juli 2023
• Elingawei: 19 juni tot 6 oktober 2023

De planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Aanwonenden van de werkzaamheden krijgen - voorafgaand aan de start - nog bericht van de aannemer en gemeente. Ook organiseert de gemeente per straat nog een inloopmoment. Dit is kort voor het begin van de werkzaamheden. Aanwonenden krijgen hier per straat een uitnodiging voor in de bus.


Bron: DBFH