Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Herdenking 4 mei 2023

Gepubliceerd op: 12 april 2023
Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum herdenkt, net als veel andere dorpen, op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De kinderen worden hierbij altijd betrokken maar dit jaar wordt in samenwerking met OBS Op ‘Trije én CBS op Streek een speciale ‘collegetour’ georganiseerd op 17 april a.s. voor de kinderen van groep 7 en 8; dichtbij 16 april, de dag dat Ferwert in 1945 werd bevrijd. Ook de kinderen die buiten Ferwert naar school gaan en in groep 7 en 8 zitten, nodigen wij van harte uit om te komen! Aanmelden kan bij één van de vermelde contactpersonen

In de Tweede Wereldoorlog zijn veel onderduikers in Ferwerderadeel opgevangen en ondergebracht bij dorpsbewoners. Deze verhalen verschijnen dit jaar in het zevende deel uit de serie ‘De oorlog een gezicht gegeven, Ferwerderadeel in de periode ‘40/’45’ (auteurs: Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis). Yvonne te Nijenhuis werkt bij het schrijven van dit boek samen met Johannes Boorsma en zij hebben regelmatig contact met onderduikers en de families bij wie ze verbleven. Daarom is met hen samenwerking gezocht en met hun hulp is deze collegetour dan ook tot stand gekomen.

Het is heel bijzonder dat twee van deze onderduikers, namelijk Sal Roos en zijn broer Jaap Roos te gast zullen zijn op 17 april en de kinderen gelegenheid krijgen met hen in gesprek te gaan en vragen te stellen.

De collegetour begint om 10.30 uur in de Liudger tsjerke in Ferwert. Het is mogelijk om via de livestream (www.kerkomroep.nl ) mee te kijken en te luisteren. Belangstellenden voor deze bijeenkomst kunnen zich tot 15 april a.s. aanmelden bij Tineke Jellema 06-36050173, Anneke Kamma 06-13223381 of Hillie Politiek 06-29378046.

Na afloop van de collegetour zal een kranslegging bij het monument ‘As it nedich is’ op het Vrijhof plaatsvinden met de kinderen en gasten. ’s Middags zal met de gasten een bezoek worden gebracht aan de onderduikadressen in Ferwert.

De kinderen zullen naar aanleiding van de collegetour op school een muurkrant maken waarin zij hun belevenissen en gedachten zullen verwerken. Deze muurkranten zullen t.z.t. te bezichtigen zijn op de ramen van het Meitinkhûs in Ferwert.