Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Situatie bos achter de ijsbaan

Gepubliceerd op: 31 maart 2021
Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum heeft contact gehad met Staatsbosbeheer betreffende de situatie van het bos achter de ijsbaan. Het bos ziet er verwaarloosd uit en veel bomen zijn omgevallen.

Volgens Staatsbosbeheer is het bos aangetast door de essentakziekte in combinatie met wortelrot. En door deze wortelrot vallen veel bommen om. Om onveilige situaties te voorkomen heeft men een aantal bomen geveld en zijn de wandelpaden vrij gemaakt. Dit is ook een opdracht van Staatsbosbeheer.

Komend seizoen gaat men hiermee door en er zal ook meer stamhout afgevoerd worden, uiteindelijk zullen alle essen gekapt en verwijdert moeten worden en wordt op langere termijn de open ruimte weer ingeboet met duurzame bomen en struiken.

bos1 Klein bos2 Klein