Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Update Herstel en verbouw Hoofdstraat 16 December 2022

Gepubliceerd op: 20 december 2022

Zoals u weet staat het pand op nummer 16 al geruime tijd leeg. Er zijn in de loop der jaren vele ideeën geweest voor een nieuwe invulling maar helaas ging dat om verschillende redenen steeds niet door. Dankzij ondernemer Svetlana Akolzina, die in Leeuwarden al meerdere successen heeft behaald in het helpen van mensen - en daarbij een bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de samenleving - en met hulp van Dorpsbelangen Ferwert Hegbeintum die zich inzet voor de leefbaarheid in de dorpen, zal hier verandering in komen. 

 

Verbouwing en ruimtelijke indeling

Vol enthousiasme kunnen wij aankondigen dat wij 2 januari 2023  gaan starten met de verbouwing van het pand aan Hoofdstraat 16 te Ferwert zodat hier uiteenlopende activiteiten plaats kunnen vinden. Het gaat om het vestigen van een zorglogement, een Bed and Breakfast met twee kamers, een multifunctionele ontmoetingsruimte met een tentoonstelling over de bijzondere historie van het pand en omgeving en een toeristisch informatiepunt. Verder komt er een eet- en drinkgelegenheid - ook voor bijeenkomsten - in het pand en een openbaar toilet voor toeristen en dagjesmensen.

Een prachtig initiatief om ervoor te zorgen dat hier tevens een cadeauwinkel komt voor onder andere streekproducten. Waar je als dorpeling gezellig koffie kan komen drinken en nieuwe mensen kan ontmoeten, met andere woorden een beleef- en proeflokaal. Hierdoor komen er ook nieuwe banen en mogelijkheden voor betrokkenheid van vrijwilligers.

 

Voor de verbouwing is veel geld nodig. 

Wij hebben meegedaan aan Project K(l)eigoed (subsidieproject van Provincie Fryslân) om zodoende een deel van de investering te bekostigen. 

Van de werkgroep Dorp Ontwikkeling Maatschappij (DOM2.0) werd het project onder auspiciën van DBFH  begeleid. DOM2.0 houdt zich onder anderen bezig  met de renovatie binnen het dorpscentrum en de aanpak van verpauperde panden. Daarbij zet zij zich in om historische aspecten terug te laten komen in Ferwert. 

 

Project K(l)eigoed, erfgoed en erfgoedverhalen

Ons project/idee heeft een tweede prijs gewonnen met een bijdrage van de Provincie van € 200.000,-.  Wij zijn bezig om alle zaken rond de subsidieaanvraag van Kleigoed dit jaar nog af te ronden, zodat het bedrag snel ter beschikking komt. Er is een hoop werk verzet en er moet nog veel gebeuren. Met liefde is er veel inzet en werk gedaan vanuit onze organisatie. Zoals gezegd, een dergelijk project en plan kost veel geld. Er is dus nog veel meer geld nodig voor de verbouwing en om het hele project te kunnen realiseren. We hebben verschillende acties uitgezet om de financiën rond te krijgen. We hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Het pand zal buitenom gerenoveerd worden zodat de originele staat van vroeger teruggebracht wordt. De voorgevel is reeds gedaan. Het pand is feitelijk te beschouwen als erfgoed. Door middel van de tentoonstelling en andere uitingen zullen erfgoedverhalen van het pand, Ferwert en omgeving verteld worden.

 

Vervolg

Er zijn meerdere aannemers langs geweest. Het was niet eenvoudig om keuzes te maken, maar we zijn er uit. De verbouwing wordt gerealiseerd door Mebo Bouw uit Dokkum, Adema architecten uit Dokkum (sinds het begin van het project betrokken) en Venema Restauratie uit Apeldoorn en met planbijdragen van Xapa Hospitality Solutions en Cesare interieuratelier. Verwacht wordt dat de verbouwing medio juni 2023 klaar zal zijn. Een prachtig vooruitzicht. 

De komende maanden werken we verder aan de plannen en uitwerkingen, een en ander in in (nauwe) samenwerking met Dorpsbelangen Ferwert en Hegebeintum, historici in het dorp, lokale ondernemers, toeristisch-recreatieve organisaties in de provincie en in Noord-East Fryslân (o.a. RMT NOF, Stichting Vitale Waddenkust, Visit Wadden en Merk Fryslân) en samenwerkingsverbanden op het gebied van kunst & cultuur en andere belanghebbenden in het dorp en uit de omgeving.

We houden u over de ontwikkeling van het project op de hoogte via www.ferwertonline.nl  

Mocht u willen meedoen met dit prachtige project dan is een donatie mogelijk. Zou u iets willen overmaken? Dan kan dat op ING-bank: NL43 INGB0006233048 t.n.v. De Kans met vermelding: Verbouwing hoofdstraat nr.16

 

Bron: Svetlana Akolzina “De Kans”