Vrijheid in verbondenheid

Nadat we de afgelopen twee jaar de 4 mei herdenking sober en klein moesten vieren, willen we dit jaar met u als dorpsbewoners stilstaan bij de verschrikkelijke gebeurtenissen die in de 2e Wereldoorlog hebben plaatsgevonden, ook hier in Ferwert. Ook de oorlog die nu woedt in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en dat het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat een groot goed is wat we uit mogen dragen. DBFH heeft daarom in samenwerking met de PG Ferwert een programma samengesteld voor deze dag.

’s Middags om 15.00 uur in de Liudger tsjerke, komt gastspreker Loes Dijk van Terschelling een lezing geven over het door haar geschreven boek ‘De oorlog van mijn vader’. Haar grootvader Bote Lieuwe Dijk, werkzaam bij de spoorwegen in Leeuwarden, werd gefusilleerd door de Duiters. Zijn beide zoons, Alle en Gerrit, net als hun vader ondergedoken in Hilaard, kwamen begin 1945 in concentratiekamp Schwarzer Weg bij Wilhelmshaven terecht. Loes haar vader en oom overleefden de ontberingen in het kamp, maar de gevolgen van de opgedane oorlogstrauma’s waren in het gezin waar ze opgroeide altijd merkbaar. Ze vertelt wat de oorlog deed met haar familie; waarom haar vader was zoals zij hem meemaakte. Een vader die zijn kinderen op afstand hield, niet toeliet wie hij werkelijk was. Maar ook het verhaal van een begripvolle dochter, begrip voor een vader die zo moeilijk zijn liefde kon geven aan hen die hem zo ontzettend lief waren. Liefde die diep verborgen was achter een schild waarmee hij zichzelf afschermde. Het belooft een bijzondere middag te worden; de toegang is vrij, inclusief koffie en/of thee. U bent van harte welkom!

’s Avonds om 19.00 uur vindt er een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Martinus tsjerke waaraan o.a. Brassband Excelsior, Anne-Wytske Jellema en Klaas Hofman hun muzikale medewerking zullen verlenen. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook het verhaal verteld van twee jongemannen, dorpsbewoners uit Ferwert, die tijdens de 2e Wereldoorlog omgekomen zijn. Aansluitend lopen we in stilte met elkaar naar het Vrijhof waarna bij het monument op het Vrijhof én bij het Indië monument een kranslegging zal plaatsvinden en er gelegenheid is om bloemen neer te leggen.

Bron: DBFH


 

Sportdag 6 mei 2022

Geef je nu op voor de sportdag! We zien je graag op 6 mei.

Bron: sportbelang Ferwert


 

Op 'e Trije in actie

De oorlog in Oekraïne is een onderwerp wat vele mensen bezig houdt, zo ook de kinderen van OBS Op ‘e Trije. Tijdens het jeugdjournaal komen de verhalen uit Oekraïne naar voren of de kinderen praten er tijdens de pauzes met elkaar over. Al snel kwam het gevoel naar voren om in actie te komen voor Oekraïne. Dit werd nadenken.. De kinderen wilden graag zelf iets maken. Hieruit zijn de sleutelhangers met gelukspoppetjes ontstaan. Van de kleuters tot aan de bovenbouw, alle kinderen zijn aan de slag gegaan met het maken van de sleutelhangers. Deze sleutelhangers worden in de school verkocht, door de kinderen uit groep 6, 7 en 8. 
opetrije april1 Klein

De actie loopt inmiddels al een tijdje en de kinderen hebben al bijna 200 euro opgehaald!

Het ingezamelde geld doneren de kinderen van OBS Op’e Trije aan Doarpsomtinkers Ferwert. Zij zullen producten gaan kopen voor het eerste gezin uit Oekraïne wat is aangekomen in Ferwert. Een ontzettend mooi initiatief! 

Om de verkoop tot een nog groter succes te maken, gaan de kinderen de straat op om te flyeren. De verkoop loopt nog steeds, dus ook u kunt uw sleutelhanger kopen bij de kinderen van OBS Op ‘e Trije!

opetrije april2 KleinBron: ingekomen stuk


 

Vrijmarkt op Koningsdag

Je kunt je nu opgeven voor de vrijmarkt op Koningsdag!


Bron: activiteitencommissie DBFH


 

Tekeningen hoofdstructuur Ferwert

Bijgevoegd ziet u een drietal voorlopige tekeningen van de Hoofdstructuur door Ferwert. Dit zijn de plannen die de gemeente Noardeast Fryslân graag wil doorvoeren en na aanleiding van de informatie avonden worden vastgesteld.

hoofdstructuur1
Marrumerweg

hoofdstructuur2
Hoofdstraat

hoofdstructuur3
Elingawei

Bron: DBFH