🎼 We meie wer! 🎶🎶

Na twee jaar van geen concerten kunnen geven laat Excelsior weer van zich horen! Op zondagmiddag 10 april nodigen zij jullie van harte uit om samen weer van muziek te genieten. Graag tot ziens om 16:00 uur in de Liudgertsjerke in Ferwert.


Bron: ingekomen stuk


 

Tijdelijke afsluiting kabelbaan in de speeltuin

Binnenkort gaat de gemeente Noardeast-Fryslân tijdelijk de kabelbaan afsluiten om onder de kabelbaan de grond te egaliseren en deze opnieuw in te zaaien. De bomen zullen binnenkort ook worden geplant.


Bron: ingekomen stuk


 

Gemeente Noardeast-Fryslân wil Oekraïense vluchtelingen opvangen in gemeentehuis in Ferwert

Oekraïense vluchtelingen kunnen binnenkort ook terecht in het gemeentehuis in Ferwert. Het wordt de tweede opvanglocatie in Noardeast-Fryslân. In het gemeentehuis kunnen 30 vluchtelingen terecht. Het is nog niet duidelijk wanneer dit precies mogelijk is.

Noardeast-Fryslân kondigde ook aan het gemeentehuis in Ferwert openbaar te willen verkopen. Sinds de herindeling staat het voormalige raadhuis van Ferwerderadiel goeddeels leeg.

De demissionaire wethouder Jouke Douwe de Vries zal vrijdagavond tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum beide zaken toelichten.

De jaarvergadering is in Grand Café Ut en Thus aan de Foswerterstraat 71 in Ferwert.Bron: DBFH


 

Algemene ledenvergadering Fûgelwacht op 23 maart 2022Bron: ingekomen stuk


 

Orgelconcert Jos van der Kooy 8 april 2022 in de Martinuskerk te Ferwert

Op vrijdag 8 april a.s. geeft de vermaarde organist Jos van der Kooy een orgelconcert op het fraaie orgel in de St. Martinuskerk te Ferwert. Het concert begint om 20.00 uur. Jos van der Kooy zal een gevarieerd programma spelen. De kerk is open vanaf 19.30 uur, waar kaarten à € 15 verkrijgbaar zijn door gepaste contante betaling. Verdere info: www.zingenenzo.com 

Jos van der Kooy (Rotterdam, 1951) is een vooraanstaand Nederlands organist. Hij staat bekend om virtuositeit, brede programmering en improvisatievermogen. Hij is organist van de Arminiuskerk in Rotterdam en van de Raad van State te ’s-Gravenhage. Hij doceert aan het Koninklijk Conservatorium te ’s-Gravenhage en aan de Universiteit Leiden. In het verleden was hij stadsorganist van Haarlem en organist van de Westerkerk in Amsterdam. Hij maakte een dertigtal cd’s. Voor zijn werk ontving hij nationale en internationale onderscheidingen.

Bron: ingekomen stuk