Stand van zaken bewegwijzeringspaal aan de Ljouwterdyk nabij de afslag Ferwert

Enkele maanden geleden heeft DBFH u geïnformeerd over de stand van zaken van de kapotte bewegwijzeringspaal aan de Ljouwterdyk (afslag Ferwert vanaf Marrum). Via dit bericht willen zij u graag op de hoogte stellen van de stand van zaken.

DBFH heeft verschillende reacties vanuit het dorp hierover ontvangen en n.a.v. deze meldingen hebben zij op 22 oktober jl bij de provincie aan de bel getrokken en gevraagd wanneer de schade hersteld zou worden. Er is toen medegedeeld dat dit waarschijnlijk eind januari 2021 plaats zou vinden. Als motivatie werd gegeven dat er leveringsproblemen waren i.v.m. Corona. Deze week is wederom geïnformeerd naar de stand van zaken en er is verteld dat volgens het beheerssysteem de materialen deze week worden geleverd. DBFH hoopt dat plaatsing z.s.m. zal volgen.

Uiteraard kunnen inwoners ook zelf aan de bel trekken bij de provincie: https://www.fryslan.frl/aanvragen-en-regelen/provinciale-producten-fryslan_42842/item/milieuklachten-melding_6880.html 

Mogelijkheid om via Ferwert Online melding te doen bij de gemeente Noardeast-Fryslân

Vanaf nu is het mogelijk om via Ferwert Online meldingen te doen bij de gemeente. Een melding doen kan altijd al via de gemeentelijke website, maar DBFH merkt de laatste tijd dat er steeds meer ‘klein leed’ meldingen via dorpsbelangen binnen komen. Uiteraard meldt DBFH ook geregeld ‘klein leed’-zaken bij de gemeente via hun meldingsformulier, maar inwoners kunnen ook zelf de meldingen doen zonder tussenkomst van DBFH. Met deze mogelijkheid wordt dit nog gemakkelijker.

melding

Bij het drukken op de meldingslink bovenaan de homepage van Ferwert Online wordt er automatisch doorgelinkt naar het meldingsformulier van de gemeente waar je, ook anoniem, melding kan doen van diverse zaken. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan gevaarlijke takken, zwerfvuil, lichtmasten die het niet doen, verstopte straatkolken, overlast, ontbrekende straatnaambordjes etc. Voor de duidelijkheid kun je eventueel een foto bijvoegen en aangeven of je terug gebeld wilt worden. Daarnaast kan het ingevulde formulier worden gedownload en opgeslagen. Mocht je helemaal nog niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheid dat raden wij aan om deze link en website eens te bekijken. Uit ervaring weten wij dat er meestal vrij snel op de melding wordt gereageerd door de gemeente.

Archief Op Streek overgedragen Streekarchief

Sinds het begin van dit jaar is het archiefmateriaal in overleg met de schoolcommissie en de MR van basisschool CBS Op Streek overgedragen het Streekarchief Noardeast-Fryslân, Brokmui 62 in Dokkum.

Meester Jaap van der Horn heeft samen met Johannes van Dijk een selectie gemaakt van het archiefmateriaal. Het grote voordeel van het onderbrengen van het schoolarchief in het Streekarchief is dat het nu voor iedereen toegankelijk is. Ook kunnen de vaak oude archiefstukken beter worden bewaard, omdat de klimatologische omstandigheden er veel beter zijn.

Meitinkhûs

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de Hoofdstructuur (Elingawei, Marrumerweg, Hoofdstraat) van Ferwert? De deur van het Meitinkhûs aan de Hoofdstraat 24 staat elke vrijdagavond open tussen 19.00 en 20.00 uur. U kunt zonder afspraak naar binnen, let echter wel op de corona maatregelen.

Op de foto ziet u een impressie van de wegversmalling Trijehoek Ferwert.

Flessenactie Jeugdsoos De Intro

Kommende sneon hellet de jeugdsoos lege flessen op!

flessenactie2