Tussen de Gerbrandastrjitte en Great Sminia wordt hard gewerkt om het oude gemaal gebouw weer toonbaar te maken!

Bron: ingekomen stuk

Vakantietijd! Er op uit of lekker thuis.... Zaterdagavond in ieder geval voor iedereen die zin heeft weer een Meet and Greet in café it Hoekje. De weerberichten zijn goed dus het terras is open. Biertje? Wijntje? Frisje kan ook natuurlijk! Gastheer Brant zorgt voor een snackje.
Graag tot zaterdag 6 augustus vanaf ongeveer 20.00 uur.


Harrit * Tsjerk * Jelle * Froukje * Jetty * Pyt 
meetgreet
Bron: ingekomen stuk

Zoals jullie wellicht is opgevallen, heeft er een behoorlijke reconstructie plaats gevonden in de Gasthuisstraat en een gedeelte van de Havenstraat. De planning liep een aantal maanden uit, maar het eindresultaat is mooi geworden.

Werkzaamheden:

De breedte van de Gasthuistraat is breder geworden omdat de smalle stoep tegen de oneven zijde is verwijderd en bij de straat is getrokken. Hierdoor kunnen auto’s dichter aan de onevenkant geparkeerd worden. Voordeel hiervan is dat er meer ruimte in de straat ontstaat waardoor bv busjes van de parketbezorgers en de vuilniswagen meer ruimte krijgen en er niet meer over de stoep gereden hoeft te worden. Hierdoor blijft de stoep hopelijk heel. Daarom is het wenselijk om zo ver mogelijk tegen de rand van de oneven kant te parkeren (uiteraard rekening houden met de uitritten van de bewoners, deze moeten vrij blijven). Tevens hebben er rioleringswerkzaamheden plaatsgevonden en is de wateroverlast achter de nieuw gebouwde woningen aangepakt.

In een gedeelte van de Havenstraat is de bestrating vervangen, er is nagedacht over de parkeerruimte en tevens is het ‘probleem’ met de afvoer van water aangepakt door dat er nieuwe (gescheiden) riolering is aangelegd, de straatkolken zijn vervangen en de verhoging op het kruispunt met de Gebranda-, Wildeboer- en Prof. Heymanstraat is verwijderd.

Eenrichtingsverkeer:

Er zijn inmiddels borden geplaats bij de ingangen van de Gasthuisstraat. Hierdoor is het alleen toegestaan om vanaf de Havenstraat de Gasthuisstraat in te rijden! De reden hiervoor is dat deze straat een belangrijke toegangsroute is naar basisschool. Voor de veiligheid is het beter dat er zo weinig mogelijk auto’s rijden. Daarnaast hoeven auto’s elkaar nu niet meer te passeren en hierdoor hoeft er niet meer over de stoepen te worden gereden. Dit gebeurde in het verleden wel waardoor de stoepen kapot werden gereden. De route van de Gasthuisstraat werd tevens gebruikt als binnendoor route naar de Havenstraat, waardoor er meer verkeer dan nodig was reed. Men zal nu gebruik moeten maken van de Prof. Heymanstraat om in de Havenstraat te komen.

gasthuisstraat1 Klein gasthuisstraat2 Klein gasthuisstraat3 Klein

Wisten jim dat ferwertonline.nl al mear as 8 jier bestiet? Graach stelle wy jim it team achter ferwertonline.nl foar!

voorstellen1 Klein voorstellen2 Klein voorstellen3 Klein