Kerstboominzameling 2021

De gemeente Noardeast-Fryslân vraagt inwoners de kerstboom zelf vanaf 4 tot uiterlijk 7 januari 2021 naar speeltuin 'de Wildebras' - hoek van de Elingawei en de J. Wildeboerstraat te brengen. Op vrijdag 8 januari haalt de gemeente de bomen op vanaf de inzamelplaatsen. De gemeente zorgt voor een verantwoorde verwerking van de kerstbomen. Als inwoners niet in de gelegenheid zijn om de boom op de aangegeven data naar de inzamelplek te brengen, dan kan de kerstboom ook naar de milieustraat gebracht worden. Daarnaast kan de kerstboom, al dan niet door de boom eerst te verkleinen, worden aangeboden in de GFT container.

Inzameling door de jeugd gaat niet door:
De inzamelingswijze waarbij jeugd de kerstbomen huis-aan-huis inzamelt en hiervoor een lootje en waardebon ontvangt gaat helaas niet door. De gemeente wil het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken.

Kerstgroet

Uitslag Ferljochtsje Ferwert & Hegebeintum

De uitslag van 'Ferljochtsje Ferwert & Hegebeintum' is bekend.

1e prijs mooist versierde huis: Sietske en Nyna van der Meij.
1e prijs mooist versierde straat: Op 'e Hichte (It Suderheech)

De voorzitter van de activiteitencommissie heeft de prijswinnaars gefeliciteerd.

Ferljochtsje2

Kerst in karton

Helaas is als gevolg van de lockdown ook de expositie 'Kerst in karton' in Museum Dokkum gesloten. Dat vinden de makers  - Roel den Dulk en Fred van der Zwet - uiteraard zeer verdrietig. De reacties waren unaniem meer dan enthousiast. Niet alleen van de bezoekers, maar ook van de media.

Dit is dan ook de reden dat Museum Dokkum de Ferwerter Den Dulk en Van der Zwet heeft uitgenodigd om eind 2021 de expositie 'Kerst in karton' opnieuw te verzorgen. En daar hebben ze uiteraard volmondig ja op gezegd.

Dus alle Ferwerters die nog niet gingen krijgen volgend jaar een herkansing om te gaan kijken. En degenen die al wel gingen, zullen zeker nog eens gaan. Want de expositie is meer dan de moeite waard voor jong en oud.

Kerstwandelroute

Omdat Kerst 2020 anders gaat worden dan andere jaren ivm COVID-19 wil de Protestantse Kerk Ferwert toch iedereen de mogelijk geven iets van kerst te beleven. Ze hebben een kerst-wandeltocht in Ferwert gemaakt; in verschillende huizen staan platen/ a4tjes voor het raam… en samen vormen ze het kerstverhaal. In dit verhaal is een letter aangeduid dat met alle letters achter elkaar de oplossing van de puzzel geeft. Gaat u, gaan jullie mee op zoek?

Er liggen uitnodigingen in de doos bij de Liudgerkerk, vanaf 21 december tot 3 januari zullen de platen te zien zijn voor het raam. Om het herkenbaar te maken staat er een lichtje bij, zodat het ‘licht in de duisternis' geeft. Heb je de oplossing gevonden, dan kun je deze ook achterlaten. Onder de oplossingen verloten we een kerstattentie die ook in 2021 een mooie herinnering kan geven.

Veel plezier , namens de CJR: Harry, Jan Jacob, Hilda, Klaas en Jo

Heb je vragen bel gerust: 0623106542 Maar de oplossing gaan we natuurlijk niet verklappen!
pkn ferwert logo