Update intocht Sinterklaas 2021

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van Ferwert – Hegebeintum,

Op 13 november komt Sinterklaas in Ferwert! U bent natuurlijk van harte welkom om met de kinderen Sinterklaas op te wachten en samen de lampionnenoptocht te lopen.
Om de groepsgrootte in Op’e Trije beperkt te houden, vragen we alleen de ouders en verzorgers van de jongste leeftijdscategorieën (peuters en kleuters) de viering in school bij te wonen.
We willen u erop attenderen dat een QR-check bij binnenkomst in school verplicht is voor volwassenen. Kijk voor verdere informatie over de intocht op www.ferwertonline.nl.

We hopen op uw begrip hiervoor, bij voorbaat dank voor de medewerking. We maken er een fijne en feestelijke middag van voor alle kinderen van Ferwert en Hegebeintum!

De Sinterklaascommissie

Bron: activiteitencommissie DBFH

Projectplan Hoofdstraat 16 Ferwert ingeleverd

Het voormalige café ‘Stap der ris Yn’ in Ferwert staat leeg sinds 2016. Een enthousiaste particuliere onderneemster heeft het leegstaande gebouw aan de Hoofdstraat 16 in Ferwert gekocht. Deze onderneemster heeft een bedrijf in Leeuwarden en wil haar organisatie uitbreiden met de nieuwe locatie in Ferwert. Het pand zal gerestaureerd worden om een nieuwe ontmoetingsplek te creëren voor dorpsbewoners en het aanbieden van woonruimte en dagbesteding voor cliënten met een psychosociale beperking en een gedeelte van het leegstaand pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie.

De aanpak van de verpauperde dorpskern (met name in de Hoofdstraat) is een grote wens van de dorpsbewoners. Deze verpaupering beïnvloedt de leefbaarheid in negatieve zin. Het betreffende pand aan de Hoofdstraat 16 is één van de rotte kiezen. Door dit pand weer in oude glorie te herstellen geeft dit een boost aan de opwaardering van het beschermd dorpsgezicht. Vanuit de DOM 2.0 wordt er hard gewerkt aan een opwaardering van de doorgaande weg in Ferwert, waarbij diverse cultuur-historische elementen een centrale rol spelen. Al deze ontwikkelingen zal ons prachtige terpdorp, gelegen aan het unieke Vrijhof en onder het toezicht van de grote Marinuskerk, een enorme boost geven. Ferwert grenst aan het werelderfgoed Wadden, een gebied dat mede ontstaan is door het harde werken dat vele Ferwerters als slikwerkers hebben gerealiseerd.
Ferwert is een actief dorp met vele voorzieningen op het gebied van middenstand, middel grote ondernemingen, sport voorzieningen en zorg instellingen. Een inhaalslag op gebied van recreatie, cultuur, historie en toerisme is in volle gang.

Meerwaarde
De meerwaarde van dit project heeft onder andere te maken met de fysieke situatie van het dorp en mocht dit pand de uitstraling krijgen die het nodig heeft en verdient, zal dit een vliegwielwerking kunnen zijn voor de verbetering van de omliggende panden en omgeving. Samen met de herstructurering van de Hoofdstaat/Vrijhof en Groen verbeteringsplan heeft dit op langere termijn een positief effect. Meerwaarde ook in het faciliteren van toeristen/bezoekers in de dorpen, waarbij gastvrijheid en cultuur-historische beleving voorop staat.

Gemeenschap
De inwoners van de dorpen zijn meegenomen in de ontwikkelingen van het project, de reacties waren en zijn enthousiast en dat zal bijdragen tot een betere onderlinge saamhorigheid en verbinding. Betrokkenheid en meedoen staan hoog in het vaandel van onze dorpen. Ook het er ‘voor elkaar zijn’ is in de dorpen een vanzelfsprekendheid en wordt hiermee extra versterkt.

Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) heeft op 29 oktober haar projectplan ingediend voor project “Stap der es Yn” aan de Hoofdstraat 16 in Ferwert. Een onafhankelijke jury kiest eind dit jaar welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering is gepland in 2022 en 2023.


Bron: DBFH

Samen Ferwert een stukje mooier maken


Bron: werkgroep zorg DBFH

Pepernotenrecept spoorloos!

Paniek in Spanje! De bakpiet is zijn receptenboek kwijt! En nu weet hij niet hoe hij pepernoten moet bakken.
Wij denken dat de kinderen uit Hegebeintum en Ferwert goed kunnen helpen! Willen jullie een pepernotenrecept
maken voor de bakpiet? Deze kun je (evt. samen met je lampion) inleveren op donderdag 11 november, van 17.00 tot 18.00 in het Meitinkhûs op de Hoofdstraat. Wij zorgen er dan voor dat de recepten bij de bakpiet terecht komen!Bron: activiteitencommissie DBFH

Intocht Sinterklaas 2021

Lieve kinderen van Ferwert en Hegebeintum,
Op zaterdag 13 november a.s. komen Sinterklaas en zijn Pieten om samen met jullie een supergezellig Sinterklaasfeest te vieren. De Pieten zijn al heel druk met alle voorbereidingen en wij gaan vanuit Ferwert en Hegebeintum Sinterklaas helpen er een mooi feest van te maken!
 
Sinterklaas is er niet helemaal gerust op. PEPERNOTENPIET is zijn GEHEIME RECEPT voor de allerlekkerste pepernoten kwijt. Hoe moet dat nou? Hij kan het receptenboek dat ZEER GEHEIM is nergens vinden. Hij zoekt en hij zoekt en hij zoekt, maar nee hoor; het boek is foetsie! Hij probeert wel pepernoten te bakken, maar BAH!!...ze smaken nergens naar.
 
Lieve kindertjes van Ferwert en Hegebeintum, jullie weten vast wel een lekker recept te bedenken zodat Piet alsnog pepernoten kan bakken voor het geval hij zijn ZEER GEHEIME RECEPTENBOEK niet zal vinden. Piet blij! Sint blij! Dus….lever je eigen pepernotenrecept in en wij zorgen dat het bij PEPERNOTENPIET terecht komt. Het recept inleveren kan – eventueel - tegelijkertijd met je lampion in het Meitinkhûs (details zie verderop)
 
Iedereen is van harte welkom om Sinterklaas en zijn Pieten om 15:30 uur op het Vrijhof hartelijk welkom heten met muziek en zang! We lopen daarna met zijn allen via de Hegebeintumerweg. De kinderen tot en met groep 5 gaan naar OBS Op ‘e Trije. Met de kinderen van groep 6 tot en met 8 spelen we Bingo – met leuke prijsjes - in Café ’t Hoekje waarna ook zij naar OBS Op ’e Trije lopen. Vanaf hier start voor iedereen de lampionnenoptocht om 17:00 uur.  Wat zal dat prachtig zijn met al die lichtjes! De route loopt via Hegebeintumerdyk, Burg Esselinkstraat, Stationsstraat (vanaf brandweer), Kolfbank, Havenstraat, Achter Brouwers, Hoofdstraat, gemeentehuis. Hier zwaaien we Sinterklaas en zijn Pieten uit.

We hopen dat er veel kinderen meedoen aan de lampionnenwedstrijd. Je kunt je lampion inleveren op donderdagmiddag 11 november a.s. tussen 17:00 en 18:00 uur in het Meitinkhûs aan de Hoofdstraat in Ferwert. Het is een vrij thema dit jaar. Voor de peuters en de groepen 1 tot en met 8 zijn er leuke prijsjes te winnen. De prijsuitreiking vindt plaats voor aanvang van de lampionnenoptocht.

Je mag gerust verkleed komen. We rekenen op een gezellige middag!
 
Wij verzoeken u de geldende coronamaatregelen in acht te nemen en deelname is op eigen risico.

Bron: activiteitencommissie DBFH