Acht doarpen los mei priisfraachfaze Waddenkust K(l)eigoed

Bron: Provinsje Fryslân

Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krijgen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed. De dorpen kunnen aan de slag met het maken van een plan om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor ondersteuning van maximaal 200.000 euro.

Kleigoed

Foto: Erfgoedgedeputeerde Klaas Fokkinga op de Waddendijk met op de achtergrond de Waddenzee en het dorp Wierum. Fotografie Jacob van Essen, Hoge Noorden.

‘Ik bin grutsk op dit projekt’, vertelt erfgoedgedeputeerde Klaas Fokkinga. ‘Ik fyn it unyk dat de doarpsbewenners dit sels sa oppakke en wurkje oan leefberens, rekreaasje en erfgoed’.

Geselecteerde ideeën
In de gemeente Waadhoeke gaat het om de gereformeerde kerk in Sexbierum en de watertoren in Sint Jacobiparochie. In Noardeast-Fryslân gaat het om de oude zuivelfabriek in Morra/Lioessens, het oude rechthuis in Kollum, een boerderij in Augsbuurt, een leegstaande winkel in Holwerd, een oude herberg/brouwerij in Ferwert en het Ruurd Wiersmahûs in Burdaard. Alle dorpen zijn door beide gemeenten in de gelegenheid gesteld ideeën in te dienen. Daarna zijn de acht bij het project passende ideeën door hen voorgedragen aan de provincie.

Bij het maken van de plannen kunnen de dorpen rekenen op professionele ondersteuning, zoals van Kenniscentrum Herbestemming Noord, de Toerisme Alliantie, Ynbusiness en een architect. Via de methodiek van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) werken inwoners, overheid en adviseurs samen om een dorp leefbaar te maken en samen te ontwikkelen. Een onafhankelijke jury kiest eind dit jaar welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering is gepland in 2022 en 2023.

Waddenkust K(l)eigoed en Erfgoed Deal
In dit project wordt erfgoed ingezet voor het in goede banen leiden van de effecten van krimp in beide gemeenten met een aanpak ‘van onderop’. Vier tot zes leegstaande karakteristieke panden worden verbouwd tot hoogwaardige overnachtingsaccommodaties. De panden blijven zo behouden én ze leveren een bijdrage aan de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied. Zo wordt ingezet op cultuurtoerisme dat bijdraagt aan leefbaarheid en seizoensverlenging en uitgaat van de kwaliteit van een gebied.

Waddenkust K(l)eigoed is een project uit de landelijke Erfgoed Deal die is ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal worden projecten gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven. Met de bijdragen van Rijk, provincie en gemeenten is er in totaal voor Waddenkust K(l)eigoed 950.000 euro beschikbaar.

Opbrengst Ei-challenge

Wat kun jij met een ei? Deze vraag werd enkele weken gesteld aan de inwoners van Ferwert en Hegebeintum. Wat voor moois er allemaal met een ei kan is nu te zien achter de ramen van het Meintinkhûs. Tijdens de paasdagen kan iedereen ze bekijken!  Na de paasdagen zal de winnaar gekozen worden.

Historische route Ferwert-Hegebeintum


Ontdek de geschiedenis van Ferwert en Hegebeintum met deze prachtige fiets-/wandelroute. Download de gratis MeAR Fryslân app!

Situatie bos achter de ijsbaan

Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum heeft contact gehad met Staatsbosbeheer betreffende de situatie van het bos achter de ijsbaan. Het bos ziet er verwaarloosd uit en veel bomen zijn omgevallen.

Volgens Staatsbosbeheer is het bos aangetast door de essentakziekte in combinatie met wortelrot. En door deze wortelrot vallen veel bommen om. Om onveilige situaties te voorkomen heeft men een aantal bomen geveld en zijn de wandelpaden vrij gemaakt. Dit is ook een opdracht van Staatsbosbeheer.

Komend seizoen gaat men hiermee door en er zal ook meer stamhout afgevoerd worden, uiteindelijk zullen alle essen gekapt en verwijdert moeten worden en wordt op langere termijn de open ruimte weer ingeboet met duurzame bomen en struiken.

bos1 Klein bos2 Klein

Jaarvergadering DBFH 2021

Langs deze weg laat het bestuur van DBFH u weten dat de jaarvergadering helaas (nog) niet kan doorgaan. De Corona gooit nog steeds roet in het eten. Ondanks het feit dat er achter de schermen veel gebeurd en gerealiseerd is, is het helaas niet mogelijk om u persoonlijk bij te praten. Het bestuur heeft besloten om de datum eerst te verplaatsen naar september en hoopt dat er dan meer mogelijkheden zijn om u als van ouds weer te kunnen verwelkomen.

Wij gaan er van uit dat u hiermee voldoende bent ingelicht. Houdt u vooral onze website Ferwert Online in de gaten, hier worden onze nieuwsitems op geplaatst.

Met vriendelijke groet, het bestuur van DBFH