Ferwerters Roel den Dulk en Fred van der Zwet exposeren weer met 'Kerst in karton'

Roel den Dulk en Fred van der Zwet uit Ferwert hebben in de afgelopen decennia een omvangrijke verzameling grafische kerstgroepen opgebouwd. Dit zijn oude en nieuwe bouwplaten van kerstgroepen, kartonnen uitvouwstallen, pop-up-kerstboeken en uitklapkaarten van kerststallen uit veel verschillende landen. Een jaar geleden werden zij uitgenodigd om een selectie uit hun verzameling te exposeren in Museum Dokkum, maar helaas moest het museum toen, kort na de opening van de expositie, vanwege corona sluiten.

De mannen zijn dan ook heel blij dat het museum heeft besloten hen dit jaar opnieuw te vragen een expositie te verzorgen. Het resultaat is nog mooier en uitgebreider dan vorig jaar. Een selectie van ruim 200 verrassende, fleurige, bijzondere, soms humoristische, vaak sfeervolle en een enkele keer kitscherige exemplaren wordt tot en met 8 januari geëxposeerd. De tentoonstelling toont de diversiteit van de bijzondere verzameling.

Fred en Roel waren jarenlang bezig met het ontwikkelen, verder uitbouwen en exposeren van hun kerstdiorama, beter bekend als de “Grootste kerststal van Europa”. Begin 2019 hebben zij dit omvangrijke project echter verkocht aan Museumpark Orientalis bij Nijmegen, nadat daar bij hun laatste expositie zo’n 35.000 bezoekers op het diorama afkwamen. Hierna kregen de mannen uit Ferwert de tijd om uit hun omvangrijke verzameling grafische kerstgroepen een selectie van de meest in het oog springende grafische kerststallen te selecteren, in elkaar te zetten of in te lijsten.

De kartonnen kerstgroepen zijn afkomstig uit 19e en 20e eeuw uit veel verschillende landen De oudste komen uit ca.1825 toen een Duitse uitgever op het idee om een van een oud schilderij nageëtste afbeelding van de Heilige Familie op stevig papier te drukken om als uit te knippen kerstgroep op de markt te brengen voor de gezinnen die zich geen andere kerstgroep konden permitteren. Daarmee ontstond een gebruik dat tot op de dag van vandaag met name in Tsjechië nog voortleeft. Roel en Fred hebben dan ook een selectie van kerststalbouwplaten uit Tsjechië gemaakt die tijdens de expositie in de museumwinkel te koop zijn.

Voor openingstijden en toegangskaarten zie: www.museumdokkum.nl

qrf

Bron: ingekomen stuk

Bierpriuwerij op 21 novimber 2021

Snein 21 novimber 2021 is der in bierpriuwerij mei muzyk fan Biertroubadour Jan Nota!

Sûnt 2018 is Jan, nei in 3-jierrige oplieding, diplomearre ynternasjonaal Biersommelier. Sadwaande koe hy syn passy foar bier brouwen kombinearje mei syn passy foar muzyk. No stiet Jan op de planken mei it program De BierTroubadour # Ontour. In bierpriuwerij, mar dan krekt efkes oars ... Yn sa’n jûn wurde jo ferrast mei ferskes oer bier, ferhalen oer bier, demonstraasjes mei bier en fansels it priuwen.

Lokaasje: Kafee it Hoekje
Oanfang: 15.30 oere Begjin: 16.00 oere
Yntree: € 20,00 p.p.
Max. 50 persoanen, FOL = FOL.

Ek foar net leden

Opjaan foar 17 novimber o.s by Janneke Heslinga: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden dy’t harren by de jiergearkomste opjûn ha, hawwe per mail in befêstiging hân.

Bliuw thús by ferkâldheidsklachten!


It bestjoer: Albert, Theo, Doete, Janneke en Anja

Bron: NUT

Update intocht Sinterklaas 2021

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van Ferwert – Hegebeintum,

Op 13 november komt Sinterklaas in Ferwert! U bent natuurlijk van harte welkom om met de kinderen Sinterklaas op te wachten en samen de lampionnenoptocht te lopen.
Om de groepsgrootte in Op’e Trije beperkt te houden, vragen we alleen de ouders en verzorgers van de jongste leeftijdscategorieën (peuters en kleuters) de viering in school bij te wonen.
We willen u erop attenderen dat een QR-check bij binnenkomst in school verplicht is voor volwassenen. Kijk voor verdere informatie over de intocht op www.ferwertonline.nl.

We hopen op uw begrip hiervoor, bij voorbaat dank voor de medewerking. We maken er een fijne en feestelijke middag van voor alle kinderen van Ferwert en Hegebeintum!

De Sinterklaascommissie

Bron: activiteitencommissie DBFH

Projectplan Hoofdstraat 16 Ferwert ingeleverd

Het voormalige café ‘Stap der ris Yn’ in Ferwert staat leeg sinds 2016. Een enthousiaste particuliere onderneemster heeft het leegstaande gebouw aan de Hoofdstraat 16 in Ferwert gekocht. Deze onderneemster heeft een bedrijf in Leeuwarden en wil haar organisatie uitbreiden met de nieuwe locatie in Ferwert. Het pand zal gerestaureerd worden om een nieuwe ontmoetingsplek te creëren voor dorpsbewoners en het aanbieden van woonruimte en dagbesteding voor cliënten met een psychosociale beperking en een gedeelte van het leegstaand pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie.

De aanpak van de verpauperde dorpskern (met name in de Hoofdstraat) is een grote wens van de dorpsbewoners. Deze verpaupering beïnvloedt de leefbaarheid in negatieve zin. Het betreffende pand aan de Hoofdstraat 16 is één van de rotte kiezen. Door dit pand weer in oude glorie te herstellen geeft dit een boost aan de opwaardering van het beschermd dorpsgezicht. Vanuit de DOM 2.0 wordt er hard gewerkt aan een opwaardering van de doorgaande weg in Ferwert, waarbij diverse cultuur-historische elementen een centrale rol spelen. Al deze ontwikkelingen zal ons prachtige terpdorp, gelegen aan het unieke Vrijhof en onder het toezicht van de grote Marinuskerk, een enorme boost geven. Ferwert grenst aan het werelderfgoed Wadden, een gebied dat mede ontstaan is door het harde werken dat vele Ferwerters als slikwerkers hebben gerealiseerd.
Ferwert is een actief dorp met vele voorzieningen op het gebied van middenstand, middel grote ondernemingen, sport voorzieningen en zorg instellingen. Een inhaalslag op gebied van recreatie, cultuur, historie en toerisme is in volle gang.

Meerwaarde
De meerwaarde van dit project heeft onder andere te maken met de fysieke situatie van het dorp en mocht dit pand de uitstraling krijgen die het nodig heeft en verdient, zal dit een vliegwielwerking kunnen zijn voor de verbetering van de omliggende panden en omgeving. Samen met de herstructurering van de Hoofdstaat/Vrijhof en Groen verbeteringsplan heeft dit op langere termijn een positief effect. Meerwaarde ook in het faciliteren van toeristen/bezoekers in de dorpen, waarbij gastvrijheid en cultuur-historische beleving voorop staat.

Gemeenschap
De inwoners van de dorpen zijn meegenomen in de ontwikkelingen van het project, de reacties waren en zijn enthousiast en dat zal bijdragen tot een betere onderlinge saamhorigheid en verbinding. Betrokkenheid en meedoen staan hoog in het vaandel van onze dorpen. Ook het er ‘voor elkaar zijn’ is in de dorpen een vanzelfsprekendheid en wordt hiermee extra versterkt.

Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) heeft op 29 oktober haar projectplan ingediend voor project “Stap der es Yn” aan de Hoofdstraat 16 in Ferwert. Een onafhankelijke jury kiest eind dit jaar welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering is gepland in 2022 en 2023.


Bron: DBFH

Samen Ferwert een stukje mooier maken


Bron: werkgroep zorg DBFH