Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Pri­vacy voorwaarden

PRIVACY VOORWAARDEN

Inleiding
Dit zijn de privacy voorwaarden van Verenging Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (hierna: DBFH), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40000165. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door DBFH door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website www.ferwertonline.nl

DBFH respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) leden is voor DBFH het uitgangspunt bij al haar activiteiten. DBFH zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens
DBFH zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het voeren van een ledenadministratie voor onze vereniging, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief). Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het voeren van onze ledenadministratie.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens
DBFH heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat:
  • De verwerking noodzakelijk is voor het voeren van een ledenadministratie
Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:
  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Bankrekeningnummer (ingeval sprake is van een automatische incasso)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
Verzameling van persoonsgegevens
DBFH werk samen met e-boekhouden.nl, alwaar de ledenadministratie van onze vereniging wordt gevoerd. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u lid bent van onze vereniging. Incidenteel kan DBFH ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden
DBFH kan uw persoonsgegevens binnen de gelieerde commissies verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. DBFH zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

DBFH zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat DBFH niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

DBFH werkt samen met externe partijen, dit is e-boekhouden.nl, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens. DBFH zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen aan ondernemingen die gelegen zijn buiten Europa of die niet vallen binnen de EER.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
DBFH zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. DBFH bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 3 maanden vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht DBFH te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met DBFH via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van DBFH waarmee u zaken doet of gebruikt maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies voor managementinformatie*
Op haar website verzamelt DBFH informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina's en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.Wijziging van de Privacy voorwaarden
DBFH kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat via www.ferwertonline.nl of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.