Op 19 mei was er een Internationaal jeugdsymposium in Ferwert op basisschool Op 'e Trije, georganiseerd door Silence of the Bees. Tijdens dit symposium werd de kinderen gevraagd hoe zij de leefbaarheid en biodiversiteit in hun nabije omgeving zouden kunnen vergroten. De uitkomst van deze vraag is een 10-puntenplan geworden, waarin de kinderen verwoorden hoe zij de leefbaarheid in hun nabije omgeving kunnen vergroten en hoe zij hierbij ook kunnen zorgen voor het verhogen van de biodiversiteit.
jeugdsymposium1 Klein
De leerlingen zijn in groepen uiteengegaan en kwamen met een aantal praktische voorstellen om de nabije leefomgeving voor de mensen uit het dorp en ook de insecten (waaronder de bijen) beter te maken. De leerlingen kwamen met het idee om een buitenlokaal te realiseren met meer bloeiende bomen en struiken rondom de school. In het buitenlokaal kunnen ze op droge dagen les hebben in een biodiverse omgeving.
Op dit moment wordt er tijdens wat warmere dagen weinig gespeeld in de pannaveldjes en de skeelerbaan, omdat er geen schaduw is. Bovendien is er sprake van weinig natuurbeleving en trekt het dus weinig insecten (waaronder bijen). Kinderen kiezen er dan ook voor om te voetballen op het plein, waar de doeltjes dichter bij elkaar staan. Maar waar de kinderen dan voetballen worden de struiken en bloemen kapot gemaakt, doordat de bal er per ongeluk naar toe wordt geschoten.

Andere punten die uit het 10 puntenplan naar voren kwamen, waren: meer bloeiende natuurbeleving rondom de skeelerbaan en de pannaveldjes (voor de bijen en de verkoeling die deze bomen bieden); een groene border langs hun lokaal; hogere hekken ter bescherming van de reeds bestaande bloeiende groenvoorziening en een doeltje op het nabijgelegen grasveld.
jeugdsymposium Klein
Dit 10 punten plan is, tijdens het symposium, gedeeld met gedeputeerde Douwe Hoogland die erg enthousiast reageerde en de kinderen stimuleerde dit door te zetten.
Ondertussen is er contact gezocht over het plan en de mogelijke realisatie ervan met Dorpsbelangen, de Ferwerter iisclub en de gemeente. Deze partijen waren erg enthousiast en gaven aan het plan te willen ondersteunen. Om een aantal punten uit het 10 puntenplan te realiseren zijn er meerdere partijen benaderd om een financiële bijdrage toe te kennen. Zodra deze middelen beschikbaar zullen komen, zal er in overleg met de genoemde partijen overgegaan worden tot de realisatie van deze plannen. We hopen dat dit voor 1 maart 2022 gerealiseerd is.

jeugdsymposium2 Klein


Bron: ingekomen stuk

0
0
0
s2smodern