Op donderdag 23 maart om 21.00 uur vertelt natuurfotograaf Marcel van Kammen aan de hand van prachtige foto's en geluiden over allerhande vogelsoorten in ons land en over de totstandkoming van zijn foto's. Vrije en gratis toegang.
Voorafgaand om 20.00 uur heeft de Fugelwacht Hallum Marrum een korte ledenvergadering.
Locatie MFC Hallum

Bron: ingekomen stuk