Oude gemaal wordt opgeknapt

Tussen de Gerbrandastrjitte en Great Sminia wordt hard gewerkt om het oude gemaal gebouw weer toonbaar te maken!

Bron: ingekomen stuk